HERADSBYGD SOKN

2415 HERADSBYGD 62 43 52 70 kirkekontoret@elverum.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

LINE RENATE BERNTSEN MIDTLIE 40 år, .
Nominasjonskomiteens liste 465 stemmer
RUNE MARIUS HERMANSEN 61 år, .
Nominasjonskomiteens liste 453 stemmer
HELGE KJENDALEN 76 år, .
Nominasjonskomiteens liste 440 stemmer
METTE BERG ADSEN 53 år, .
Nominasjonskomiteens liste 439 stemmer
RUNE RINDALSHOLT 52 år, .
Nominasjonskomiteens liste 417 stemmer
ARILD LARSEN 68 år, .
Nominasjonskomiteens liste 417 stemmer

Varamedlemmer

RITA MERETHE BRATLIE 49 år, .
Nominasjonskomiteens liste 415 stemmer
MONA ØSTERUD 56 år, .
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
KARI KJEILEN PETTERSEN 62 år, .
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
ANNE LERSVEEN 31 år, .
Nominasjonskomiteens liste 412 stemmer
BRIT ELISABETH MELBY 60 år, .
Nominasjonskomiteens liste 408 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
METTE BERG Stilling: . Alder: 50 2415 HERADSBYGD
2
RUNE MARIUS HERMANSEN Stilling: . Alder: 58 2415 HERADSBYGD
3
RUNE RINDALSHOLT Stilling: . Alder: 49 2415 HERADSBYGD
4
LINE RENATE BERNTSEN MIDTLIE Stilling: . Alder: 37 2415 HERADSBYGD
5
HELGE KJENDALEN Stilling: . Alder: 73 2415 HERADSBYGD
6
MONA ØSTERUD Stilling: . Alder: 53 2415 HERADSBYGD
7
ARILD LARSEN Stilling: . Alder: 65 2415 HERADSBYGD
8
RITA MERETHE BRATLIE Stilling: . Alder: 46 2415 HERADSBYGD
9
BRIT ELISABETH MELBY Stilling: . Alder: 57 2415 HERADSBYGD
10
WENCHE KARIN BRAATEN Stilling: . Alder: 64 2411 ELVERUM
11
KARI KJEILEN PETTERSEN Stilling: . Alder: 59 2415 HERADSBYGD
12
ANNE LERSVEEN BORGEN Stilling: . Alder: 28 2415 HERADSBYGD