BØNES SOKN

5152 BØNES 55 30 81 00 bones.menighet@bergen.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ØIVIN CHRISTIANSEN 63 år, Forsker
Nominasjonskomiteens liste 842 stemmer
IDA PILTINGSRUD GREVSTAD 41 år, Intensivsykepleier
Nominasjonskomiteens liste 790 stemmer
STEIN RUNE RISA 43 år, IT-arkitekt
Nominasjonskomiteens liste 773 stemmer
HELGE KOLSTAD 69 år, Kirkeverge
Nominasjonskomiteens liste 773 stemmer
JORUNN MARGRETHE HALDORSEN SÆTRE 54 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 772 stemmer
KÅRE OFFERDAL 72 år, Daglig Leder
Nominasjonskomiteens liste 771 stemmer
RAGNA MARIA LOVEN KIRKEBØ 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 757 stemmer
TROND BRUUN 51 år, Lege
Nominasjonskomiteens liste 751 stemmer

Varamedlemmer

TONE SYNNØVE HØYLAND STOPLE 59 år, Landskapsarkitekt
Nominasjonskomiteens liste 747 stemmer
LISE OPDAHL 79 år, Pensjonist/Student
Nominasjonskomiteens liste 732 stemmer
TOVE SANDGRIND 63 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 727 stemmer
VIVI GREVE JOHANNESSEN 52 år, Lege
Nominasjonskomiteens liste 725 stemmer
ARLY HELMER TINGVATN 66 år, Produktsjef
Nominasjonskomiteens liste 708 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
TONE SYNNØVE HØYLAND STOPLE Stilling: Landskapsarkitekt Alder: 55 5154 BØNES
2
STEIN RUNE RISA Stilling: IT-arkitekt Alder: 39 5154 BØNES
3
JORUNN MARGRETHE HALDORSEN SÆTRE Stilling: Lærer Alder: 50 5155 BØNES
4
TROND BRUUN Stilling: Lege Alder: 47 5155 BØNES
5
VIVI GREVE JOHANNESSEN Stilling: Lege Alder: 48 5155 BØNES
6
HELGE KOLSTAD Stilling: Kirkeverge Alder: 65 5155 BØNES
7
IDA PILTINGSRUD GREVSTAD Stilling: Intensivsykepleier Alder: 37 5152 BØNES
8
KÅRE OFFERDAL Stilling: Daglig Leder Alder: 68 5154 BØNES
9
ARLY HELMER TINGVATN Stilling: Produktsjef Alder: 62 5152 BØNES
10
LISE OPDAHL Stilling: Pensjonist/Student Alder: 75 5155 BØNES
11
ØIVIN CHRISTIANSEN Stilling: Forsker Alder: 59 5151 STRAUMSGREND
12
TOVE SANDGRIND Stilling: Lærer Alder: 59 5155 BØNES
13
RAGNA MARIA LOVEN KIRKEBØ Stilling: Pensjonist Alder: 66 5151 STRAUMSGREND