ERDAL SOKN

, 5306 ERDAL 56 15 71 00 kirkekontoret@kirken-askoy.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

MORTEN LYSTRUP 65 år, Høyskolelektor/prest
Nominasjonskomiteens liste 470 stemmer
MÅRTEN SKAJAA 68 år, Miljøterapeut/sykepl
Nominasjonskomiteens liste 454 stemmer
HÅKON MO 48 år, Miljøterapeut/prest
Nominasjonskomiteens liste 438 stemmer
INE SOLBAKK 40 år, Kirketjener
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
LILL DRANGE 43 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 434 stemmer
BJØRG KRÅVIK ANDREASSEN 64 år, Barne- og ungdomsarb
Nominasjonskomiteens liste 431 stemmer

Varamedlemmer

KARI FLÅTEN 45 år, Pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 414 stemmer
JACK HERMUND BIRKENES 65 år, Befrakter
Nominasjonskomiteens liste 411 stemmer
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN 54 år, Advokat
Nominasjonskomiteens liste 409 stemmer
KARI HAUGLAND ANTONSEN 65 år, Omsorgsarbeider
Nominasjonskomiteens liste 393 stemmer
STEINAR HAUGEN 74 år, Lærer/pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 385 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
BJØRG KRÅVIK ANDREASSEN Stilling: Barne- og ungdomsarb Alder: 60 5306 ERDAL
2
MORTEN LYSTRUP Stilling: Høyskolelektor/prest Alder: 61 5305 FLORVÅG
3
JACK HERMUND BIRKENES Stilling: Befrakter Alder: 61 5306 ERDAL
4
ANNE MAY-BRITT EILERTSEN HAUKEN Stilling: Advokat Alder: 50 5305 FLORVÅG
5
MÅRTEN SKAJAA Stilling: Miljøterapeut/sykepl Alder: 64 5306 ERDAL
6
HÅKON MO Stilling: Miljøterapeut/prest Alder: 44 5305 FLORVÅG
7
KARI FLÅTEN LANGHELLE Stilling: Pedagogisk leder Alder: 41 5306 ERDAL
8
STEINAR HAUGEN Stilling: Lærer/pensjonist Alder: 70 5305 FLORVÅG
9
INE SOLBAKK Stilling: Kirketjener Alder: 36 5305 FLORVÅG
10
LILL DRANGE Stilling: Sykepleier Alder: 39 5306 ERDAL
11
KARI HAUGLAND ANTONSEN Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 61 5305 FLORVÅG