SANDNESSUND SOKN

Slettatorget 8, 9100 KVALØYSLETTA 77 60 50 90 post@kirken.tromso.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JON BØRGE FRAFJORD 41 år, daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 641 stemmer
ROAR LEON HOLMSTAD 60 år, avdelingsleder
Nominasjonskomiteens liste 628 stemmer
ANN-SISSEL ENOKSEN 52 år, pedagogisk leder
Nominasjonskomiteens liste 618 stemmer
INGA MARIE NORDSTRAND 37 år, konsulent/sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 616 stemmer
ELLINOR SANDEN JENSEN 61 år, gårdbruker
Nominasjonskomiteens liste 589 stemmer
KIRSTI JACOBSEN 51 år, rådgiver
Nominasjonskomiteens liste 572 stemmer

Varamedlemmer

LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES 67 år, overingeniør
Nominasjonskomiteens liste 572 stemmer
REIDAR FAGERHOLT 54 år, trafikkleder
Nominasjonskomiteens liste 571 stemmer
KJELL SVEIN SKOG 76 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 571 stemmer
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN 52 år, ergonomirådgiver
Nominasjonskomiteens liste 556 stemmer
TORSTEIN BERG PEDERSEN 75 år, pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 555 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ROAR LEON HOLMSTAD Stilling: avdelingsleder Alder: 57 9104 KVALØYA
2
INGA MARIE NORDSTRAND Stilling: konsulent/sykepleier Alder: 34 9101 KVALØYSLETTA
3
REIDAR FAGERHOLT Stilling: trafikkleder Alder: 51 9100 KVALØYSLETTA
4
ANN-SISSEL ENOKSEN Stilling: pedagogisk leder Alder: 49 9131 KÅRVIK
5
KIRSTI JACOBSEN Stilling: rådgiver Alder: 48 9102 KVALØYSLETTA
6
LILLIAN IRENE BORGEN KVARSNES Stilling: overingeniør Alder: 64 9100 KVALØYSLETTA
7
JON BØRGE FRAFJORD Stilling: daglig leder Alder: 38 9102 KVALØYSLETTA
8
ELLINOR SANDEN JENSEN Stilling: gårdbruker Alder: 58 9103 KVALØYA
9
TORSTEIN BERG PEDERSEN Stilling: pensjonist Alder: 72 9131 KÅRVIK
10
KJELL SVEIN SKOG Stilling: pensjonist Alder: 73 9100 KVALØYSLETTA
11
INGER HELENE WÅGSÅS IDRUPSEN Stilling: ergonomirådgiver Alder: 49 9102 KVALØYSLETTA