RØA SOKN

0755 OSLO 23 62 94 30 post.roa.oslo@kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2019

Kunne ikke finne valgresultatet for RØA SOKN