VANG SOKN

2317 HAMAR 625 63 750 post.hamar@kirken-hamar.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ARILD BERG 52 år, Daglig leder
Nominasjonskomiteens liste 1137 stemmer
INGER MARIE STEINSLAND FÆSTER 51 år, Lærer/uføretrygdet
Nominasjonskomiteens liste 1122 stemmer
BERIT JOHANSEN 53 år, Barne- og ungd.arb.
Nominasjonskomiteens liste 1092 stemmer
STEIN BUSTERUD WESTGAARD 65 år, Musiker/kunstner
Nominasjonskomiteens liste 1073 stemmer
METTE ENGEBRETSEN NORDLI 55 år, Laboratorietekniker
Nominasjonskomiteens liste 1062 stemmer
KARIN KRISTINE RICHARDSEN 45 år, Helsefagarbeider
Nominasjonskomiteens liste 1058 stemmer

Varamedlemmer

TONE NYJORDET 59 år, Styrer i barnehage
Nominasjonskomiteens liste 1054 stemmer
HEIDI MARGRETHE GRANLUND 54 år, Lærer på Toneheim
Nominasjonskomiteens liste 1049 stemmer
SOLFRID LANGGÅRD JOHANSEN 46 år, Bookingcoordinator
Nominasjonskomiteens liste 1049 stemmer
ARVE BJØRNAR AASBAKK 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1045 stemmer
OLE WANG BRÅTHEN 82 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 1039 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
INGER MARIE STEINSLAND FÆSTER Stilling: Lærer/uføretrygdet Alder: 47 2324 VANG PÅ HEDMARKEN
2
ARILD BERG Stilling: Daglig leder Alder: 48 2322 RIDABU
3
BERIT JOHANSEN Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 49 2322 RIDABU
4
KARIN KRISTINE RICHARDSEN Stilling: Helsefagarbeider Alder: 41 2322 RIDABU
5
ARVE BJØRNAR AASBAKK Stilling: Pensjonist Alder: 66 2323 INGEBERG
6
HEIDI MARGRETHE GRANLUND Stilling: Lærer på Toneheim Alder: 50 2322 RIDABU
7
OLE WANG BRÅTHEN Stilling: Pensjonist Alder: 78 2322 RIDABU
8
SOLFRID LANGGÅRD JOHANSEN Stilling: Bookingcoordinator Alder: 42 2322 RIDABU
9
TONE NYJORDET Stilling: Styrer i barnehage Alder: 55 2322 RIDABU
10
RAGNHILD SOLÅS VELLE Stilling: Pensjonist Alder: 72 2322 RIDABU
11
METTE ENGEBRETSEN NORDLI Stilling: Laboratorietekniker Alder: 51 2324 VANG PÅ HEDMARKEN
12
STEIN BUSTERUD WESTGAARD Stilling: Musiker/kunstner Alder: 61 2322 RIDABU