HODALEN SOKN

2540 TOLGA 62 49 65 93 kirkekontoret@tolga.kirken.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

JOHANNE AAS RYE 67 år,
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
TERJE SANDBERG 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 55 stemmer
ARVE RYE 61 år,
Nominasjonskomiteens liste 52 stemmer
TOVE METTE TVERÅEN 53 år,
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer

Varamedlemmer

DAGNY MARIE SPÅNBERG 64 år,
Nominasjonskomiteens liste 51 stemmer
ANETTE VINDVIK 35 år,
Nominasjonskomiteens liste 50 stemmer
INGUNN BAKKEN 46 år,
Nominasjonskomiteens liste 49 stemmer
BJØRN AASEN 59 år,
Nominasjonskomiteens liste 47 stemmer
PER NYGJELTEN 76 år,
Nominasjonskomiteens liste 44 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
JOHANNE AAS RYE Stilling: Alder: 63 2540 TOLGA
2
BJØRN AASEN Stilling: Alder: 55 2540 TOLGA
3
TOVE METTE TVERÅEN Stilling: Alder: 49 2540 TOLGA
4
ANETTE VINDVIK Stilling: Alder: 31 2540 TOLGA
5
ARVE RYE Stilling: Alder: 57 2540 TOLGA
6
PER NYGJELTEN Stilling: Alder: 72 2540 TOLGA
7
DAGNY MARIE SPÅNBERG Stilling: Alder: 60 2540 TOLGA
8
TERJE SANDBERG Stilling: Alder: 49 2540 TOLGA
9
INGUNN BAKKEN Stilling: Alder: 42 2540 TOLGA