LUNDE SOKN

2870 DOKKA 61 11 61 26 anita.roen@nordre-land.kommune.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

ROGER JØRANLI 37 år, klokker og bonde
Nominasjonskomiteens liste 193 stemmer
KIRSTEN SÆTHEREN LANDE 68 år, Miljøterapaeut
Nominasjonskomiteens liste 185 stemmer
KARIN HALDIS LIUM 70 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 170 stemmer
TERJE RUNE LIEN 54 år, Kommuneansatt
Nominasjonskomiteens liste 166 stemmer
ANN CHRISTIN RØNNINGEN 51 år, Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 164 stemmer
RANVEIG JORUN SKOGEN 61 år, Renholder
Nominasjonskomiteens liste 160 stemmer

Varamedlemmer

KARI BODIL KJELDSRUD 74 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 159 stemmer
MONIKA KORSLUND 40 år, Renholder
Nominasjonskomiteens liste 154 stemmer
SOLVEIG MARIE HOLMEN 67 år, Butikkmedarbeider
Nominasjonskomiteens liste 153 stemmer
JANE ØVERBY 60 år, Renholder
Nominasjonskomiteens liste 149 stemmer
LILL GUSTAVSEN 58 år, Hjemmeværende
Nominasjonskomiteens liste 146 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
ROGER JØRANLI Stilling: klokker og bonde Alder: 33 2870 DOKKA
2
KARIN HALDIS LIUM Stilling: Pensjonist Alder: 66 2870 DOKKA
3
TERJE RUNE LIEN Stilling: Kommuneansatt Alder: 50 2870 DOKKA
4
KIRSTEN SÆTHEREN LANDE Stilling: Miljøterapaeut Alder: 64 2870 DOKKA
5
RANVEIG JORUN SKOGEN Stilling: Renholder Alder: 57 2870 DOKKA
6
KARI BODIL KJELDSRUD Stilling: Pensjonist Alder: 70 2870 DOKKA
7
MONIKA KORSLUND Stilling: Renholder Alder: 36 2870 DOKKA
8
SOLVEIG MARIE HOLMEN Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 63 2870 DOKKA
9
ANN CHRISTIN TRONRUD Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 47 2881 AUST-TORPA
10
JANE ØVERBY Stilling: Renholder Alder: 56 2870 DOKKA
11
LILL GUSTAVSEN Stilling: Hjemmeværende Alder: 54 2870 DOKKA