FYRESDAL SOKN

3870 FYRESDAL 35 06 71 45 kyrkjekontoret@fyresdal.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

INGER OLAUG ANGELL 60 år, Sekretær
Lista til nominasjonskomiteen 230 røyster
KARI ANNE NORABERG 48 år, Kvalitetsmedarbeidar
Lista til nominasjonskomiteen 225 røyster
BERIT RAMSVATN-KEMP 62 år, Kommunalsjef helse
Lista til nominasjonskomiteen 224 røyster
ANNE TORHILD TVEIT SØLYST 64 år, Sjukepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 213 røyster
GUNLAUG BERGSTØL KILAND 66 år, Konsulent
Lista til nominasjonskomiteen 210 røyster
ANLAUG BERGLAND 58 år, Assistent
Lista til nominasjonskomiteen 205 røyster

Varamedlemer

TARJEI AAMLID 46 år, Ingeniør
Lista til nominasjonskomiteen 205 røyster
GUNNAR BIRGER GRUNNVIK 67 år, Reinhaldar
Lista til nominasjonskomiteen 199 røyster
ANNE BERIT LIBJÅ 55 år, Lærar
Lista til nominasjonskomiteen 193 røyster
SOLVEIG ABELONE MIDTGARDEN 56 år, Barnevernskonsulent
Lista til nominasjonskomiteen 185 røyster
ÅSE HELENE ASLESTAD 61 år, Hjelpepleiar
Lista til nominasjonskomiteen 184 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
INGER OLAUG ANGELL Stilling: Sekretær Alder: 56 3870 FYRESDAL
2
GUNNAR BIRGER GRUNNVIK Stilling: Reinhaldar Alder: 63 3870 FYRESDAL
3
ANLAUG BERGLAND Stilling: Assistent Alder: 54 3870 FYRESDAL
4
BERIT RAMSVATN-KEMP Stilling: Kommunalsjef helse Alder: 58 3870 FYRESDAL
5
ANNE TORHILD TVEIT SØLYST Stilling: Sjukepleiar Alder: 60 3870 FYRESDAL
6
KARI ANNE NORABERG Stilling: Kvalitetsmedarbeidar Alder: 44 3870 FYRESDAL
7
GUNLAUG BERGSTØL KILAND Stilling: Konsulent Alder: 62 3870 FYRESDAL
8
ANNE BERIT LIBJÅ Stilling: Lærar Alder: 51 3870 FYRESDAL
9
ÅSE HELENE ASLESTAD Stilling: Hjelpepleiar Alder: 57 3870 FYRESDAL
10
TARJEI AAMLID Stilling: Ingeniør Alder: 42 3870 FYRESDAL
11
SOLVEIG ABELONE MIDTGARDEN Stilling: Barnevernskonsulent Alder: 52 3870 FYRESDAL