SANDE SOKN

, 6087 KVAMSØY 70 02 64 80 dnksande@sande-mr.kommune.no

Valresultat for soknerådsvalet 2015

Medlemer

RIGMOR INGEBORG RISTESUND 59 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 230 røyster
VEBJØRN STRØMSNES 62 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 214 røyster
RAGNAR JOHAN KVAMME 51 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 210 røyster

Varamedlemer

NINA EMILIE RUSTEN SANDE 65 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 202 røyster
MØYFRID RISTESUND 55 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 196 røyster
JANFRID PALMA GUNNARSTEIN RISTESUND 56 år, -
Lista til nominasjonskomiteen 186 røyster

Lista til nominasjonskomiteen

1
RIGMOR INGEBORG RISTESUND Stilling: - Alder: 55 6087 KVAMSØY
2
VEBJØRN STRØMSNES Stilling: - Alder: 58 6089 SANDSHAMN
3
LISA BREKKE Stilling: - Alder: 26 6087 KVAMSØY
4
MØYFRID RISTESUND Stilling: - Alder: 51 6087 KVAMSØY
5
RAGNAR JOHAN KVAMME Stilling: - Alder: 47 6087 KVAMSØY
6
JANFRID PALMA GUNNARSTEIN RISTESUND Stilling: - Alder: 52 6087 KVAMSØY
7
MONICA GASHI SANDSBAKK Stilling: - Alder: 21 6089 SANDSHAMN
8
NINA EMILIE RUSTEN SANDE Stilling: - Alder: 61 6089 SANDSHAMN
9
GRY STØYLEN Stilling: - Alder: 41 6087 KVAMSØY
10
ARNE JOHAN WERKLAND Stilling: - Alder: 63 6087 KVAMSØY