GRYTØY SOKN

, 9420 LUNDENES 77 01 65 00 post@kiha.no

Valgresultater for menighetsrådsvalget 2015

Medlemmer

BJØRG HELENE STEINJORD PEDERSEN 71 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 122 stemmer
WENCHE KRISTINE JOHNSEN 47 år, Assistent barnehage
Nominasjonskomiteens liste 119 stemmer
PER-ARNE JOHANSEN 39 år, Lærer
Nominasjonskomiteens liste 116 stemmer
ANNE MARGRETE ENEBERG 70 år, Avd.leder
Nominasjonskomiteens liste 113 stemmer

Varamedlemmer

HILDE SIMONSEN WESTNES 47 år, Sykepleier
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
ELSA AUGUSTA LORENTZEN 77 år, Pensjonist
Nominasjonskomiteens liste 108 stemmer
STIG-HÅKON JENSEN 49 år, Tekniker/vaktop.
Nominasjonskomiteens liste 105 stemmer
ANNBJØRG KRISTIN KRISTOFFERSEN NILSEN 53 år, Uførepensjonist
Nominasjonskomiteens liste 99 stemmer
INGEBJØRG VASKINN 69 år,
Tilføyd valgbar person 2 stemmer

Nominasjonskomiteens liste

1
WENCHE KRISTINE JOHNSEN Stilling: Assistent barnehage Alder: 43 9420 LUNDENES
2
STIG-HÅKON JENSEN Stilling: Tekniker/vaktop. Alder: 45 9420 LUNDENES
3
BJØRG HELENE STEINJORD PEDERSEN Stilling: Pensjonist Alder: 67 9420 LUNDENES
4
ANNE MARGRETE ENEBERG Stilling: Avd.leder Alder: 66 9420 LUNDENES
5
PER-ARNE JOHANSEN Stilling: Lærer Alder: 35 9420 LUNDENES
6
HILDE SIMONSEN WESTNES Stilling: Sykepleier Alder: 43 9420 LUNDENES
7
ELSA AUGUSTA LORENTZEN Stilling: Pensjonist Alder: 73 9423 GRØTAVÆR
8
ANNBJØRG KRISTIN KRISTOFFERSEN NILSEN Stilling: Uførepensjonist Alder: 49 9424 KJØTTA