1

HELGE OTTAR ULVESTAD

Stilling: Dagleg leiar Alder: 61 6899 BALESTRAND Kandidat ved Soknerådsvalet i BALESTRAND SOKN på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Open og inviterande kyrkje
  • Trusopplæring - born og vaksne
  • Samarbeid med kristne organisasjonar
  • Sosialt og åndeleg fellesskap
  • Kyrkjeleg driftsansvar

Arbeidserfaring / utdanning

1976 - 1979
Sjukepleiarutdanning med tilleggsutdanning i administrasjon

1982 - 1997
Styrar, Balestrand helsetun

1997 - 2009
Helse- og sosialsjef, Jølster kommune

2009 -
Dagleg leiar legevakta SYSIKL

Kyrkjelege verv

1994 - 1997
Medlem i Tjugum sokneråd

1996 - 1997
Leiar i Balestrand kyrkjelege fellesråd

2004 - 2005
Leiar i Utval for bygning og økonomi, Balestrand sokneråd

2013 -
Styremedlem i Styret for Alværa misjonssenter, Lavik (NMS)


Andre kandidatar på same liste

2
INGRID MARGRETE MENES Stilling: Pensjonist Alder: 64 6899 BALESTRAND
3
ÅSHILD ALTE SAGEVIK Stilling: Miljøterapeut Alder: 35 6899 BALESTRAND
4
TORE MAGNUS BRUDVIK Stilling: Pensjonist Alder: 67 6899 BALESTRAND
5
ANNE-BRIT BALEVIK Stilling: Lærar Alder: 51 6899 BALESTRAND
6
KARI KVIKNE Stilling: Bookingsjef Alder: 48 6899 BALESTRAND
7
MARGOT RYSSDAL Stilling: Lærar Alder: 68 6899 BALESTRAND
8
MALENE SVÆREN MUNDAL Stilling: Helsefagarbeidar Alder: 24 6899 BALESTRAND
9
BJARNE SENNESETH Stilling: Pensjonist Alder: 69 6899 BALESTRAND
10
JANNE HELEN MIDTTUN VERVIK Stilling: Hjelpepleiar Alder: 44 6899 BALESTRAND
11
JENNY KRISTIN MENES Stilling: Fastlege Alder: 35 6899 BALESTRAND
12
ANNE RITA SÆLE Stilling: Apotekteknikar Alder: 58 6899 BALESTRAND
13
ASBJØRN APNESETH Stilling: Miljøterapeut Alder: 60 6899 BALESTRAND
14
LIZ-JANNE FEIDJE NORDEIDE Stilling: Sjukepleiar Alder: 27 6899 BALESTRAND
15
JUST GUNVALD OLSEN Stilling: Uføretrygda Alder: 67 6899 BALESTRAND