2

INGEBRIKT KVAM

Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Disippelskap
  • Større satsing på frivillighet
  • Mer ressurser til små menigheter
  • Høylytt om klima og rettferdighet
  • Rekruttering av kirkelige ansatte

Spørsmål og svar

1 Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg vil at flere mennesker skal få møte Jesus, bli kjent med han og leve som hans etterfølgere i ord og handling. Kirken har et enormt nedslagsfelt med mulighet til å engasjere enda flere, jeg ønsker å bidra til dette. Mitt ønske er at kirken skal være et sted hvor mennesker skal bli møtt med glede og interesse og hvor flere vil velge å bruke sine evner og nådegaver.
2 Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Dypest sett er ikke kirken en organisasjon, men fellesskapet av de som tror. Derfor er det alle vi som velger å “være” kirke som skal virkeliggjøre visjonen. Man kan vedta visjoner på Kirkemøtet, men det er i menighetene ord skal bli til handling. Da må de få tid til å bygge menigheten i stedet for å måtte jobbe med nye reformer, sammenslåinger eller byråkratiske systemer. Det handler om å skape fellesskap hvor mennesker blir utfordret til å leve som kristne i sin hverdag og hvor man kan finne hvile og trøst. For når mange velger å engasjere seg når vi ut til enda flere.
Organisasjonsmangfoldet i Den norske kirke er stort, og har store muligheter. Derfor er det viktig å opprettholde gode samarbeid med disse og unngå konkurrerende aktiviteter. Spesielt i barne- og ungdomsorganisasjoner finnes det ressurser og kompetanse som kan bidra inn i kirka.
3 Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg mener at Dnks forståelse av ekteskapet skal stå fast, og at forbønn og vigsel av likekjønnede par ikke skal foregå i kirkelig regi.
4 Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Den økonomiske situasjonen vil være usikker framover, og den beste måten å møte det på mener jeg er at arbeidet i større grad baseres på frivillige. Disse vil ikke bare være en enorm ressurs i seg selv, men unge frivillige er de som etterhvert vil velge kirkelig utdanning. Frihet fra staten vil gjøre at kirken for alvor kan bli et trossamfunn og tro mot sitt oppdrag. Den nye kirkeordningen blir en stor sak framover. Dette er en spennende prosess som jeg tror jeg kan bidra inn i med bred organisasjonserfaring og teologisk utdanning.
5 Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Kirken skal være en etisk stemme i samfunnsdebatten som tar til orde for forvalteransvar og menneskeverd og som står på de svake og undertryktes side. Når mennesker blir krenket av systemer og holdninger må kirken tørre å stå for det etiske. For at kirken skal være troverdig må man fokusere på de viktigste utfordringene i vår tid: Klima, sorteringssamfunn og fattigdom. Videre må kirken feie for egen dør gjennom bevisst forbruk, etiske investeringer og energiøkonomisering av kirkebygg.

Arbeidserfaring / utdanning

2005 - 2011
Agronomutdannelse, Øya videregående skole

2009 - 2011
Stipendiat ved Høgtun folkehøgskole, Friluftsliv Topp 30

2011 -
Profesjonsstudiet i teologi ved Menighetsfakultetet

2011 - 2015
Barchelor i Ungdom, Kultur og Tro ved Menighetsfakultetet

Kirkelige verv

2007 - 2008
Styreleder i Øya vgs kristelige skolelag (NKSS)

2012 -
Changemakers representant på Ungdommens kirkemøte 2012

2012 - 2013
Praksis i Bøler menighet gjennom UKT, arbeid i KFUK/KFUM

2014 - 2015
Medlem i Kompetansegruppa for KRIK Ski

2015 -
Styremedlem i Nestenpresten

Offentlige og andre verv

2011 - 2015
Kommunestyrerepresentant Rennebu, KrF, (delvis i permisjon)

2011 - 2015
Medlem i politiske utvalg (bla.a. klima og handel) i Changem

2013 - 2014
Nestleder i Changemaker


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD