4

JON ROAR BRUHOLT

Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Trosopplæring
  • Tydelighet i lærespørsmål
  • Misjonsprosjekter / samarbeid

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg ble utfordret til å stille, og ser det interressant å kunne være med på å utforme framtidens norske kirke.
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Jeg tror det er viktig å være tydelig i lærespørsmål, og at det å gi en relevant trosopplæring vil føre til at kirken virkelig kan bety noe for våre medlemmer. Hvis jeg blir valgt inn i bispedømmeråd og kirkemøte vil jeg arbeide for å styrke dette.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg finner det vanskelig å finne en bibelsk begrunnelse for å si ja til kirkelig vigsel av to av samme kjønn.
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Vi får muligheter til mer demokrati. Valg til ulike nivåer (menighetsråd, bispedømmeråd) bør tas mer på alvor slik at det blir reelle valg, ikke bare en liste med samme antall navn som posisjoner. Det bør også bli mer mulighet til medbestemmelse i ansettelser, både lokalt i menighetene og på høyere nivå - helt opp til biskoper. Vi må ansette folk vi har bruk for, gjerne lage en behovsanalyse før utlysing og tilsetting.
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Miljø, menneskeverd, tanker rundt hvorfor noen i samfunnet vårt blir ekstremister og ønsker å utføre voldelige handlinger.

Arbeidserfaring / utdanning

1990 - 1993
Høgskolen i Sør-Trøndelag, programutvikling EDB

1995 - 1996
Voksenopplæringen i Forsvaret

1996 - 1998
Avdelingsingeniør ved HIST - IT-utdanningen

1998 - 2000
Systemintegrator Compaq Computers Inc.

2001 -
Systemutvikler

Kirkelige verv

2001 - 2005
Menighetsråd, nestleder 3 år

2011 - 2015
Varamann Nidaors Bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

2011 - 2015
Varamann Kommunestyret i Melhus


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD