5

BIRGER MILIAN MYRAUNET

Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Menneskerettigheter /likeverd
  • Miljø og klima
  • Global rettferdighet-nødhjelp
  • En inkluderende folkekirke

Spørsmål og svar

1 Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi: 
Jeg ble døpt i 1949 og er fortsatt medlem av Den norske kirke. Jeg ønsker nå å ta ansvar for mitt medlemskap og medvirke til at kirken videreutvikles som "folkets kirke". Jeg ønsker at den skal utvikle et kirkeliv med et språk som medlemmene i 2015 forstår og et språk som er forenlig med måten medlemmene av det 21 århundre tror og tenker på. 
2 Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette? 
Jeg vil sette ordet TJENENDE øverst. Det betyr at kirken må ha et sterkt engasjement for å hjelpe mennesker i all type nød både lokalt og globalt. Dette må gi seg utslag i prioritering av innsats med alle ressurser. 
3 Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Vigsel er en borgerlig og juridisk handling og bør gjennomføres slik lovgiverne har bestemt . Kirken skal ikke utelukke noen fra sin omsorg og omtanke og bør ikke skille på kjønn. Spørsmålet bør være foreldet! 
4 Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette? 
Ny organisering gir en mulighet til å være en kirke som er skilt fra staten og samfunnsmakten. Økonomispørsmålet må ikke forstyrre dette. En samling av arbeidsgiveransvaret for alle som arbeider i en og samme organisasjon er bra. Utfordringene knyttet til økonomi og drift av over 1600 kirkebygg er enorme. Kirkene er ofte det eneste monumentalbygget i mange bygdesamfunn og de norske kirkebyggene er landets viktigste kulturminner. Dette må kirken ta vare på. Den må derfor være åpen på en måte som sikrer at "folket" kjenner seg hjemme i den. 
5 Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i? 
En folkekirke må kunne engasjere seg i alt mellommenneskelig og mene noe om alt liv "mellom himmel og jord", men den bør prioritere å delta i samtalene om menneskets livsvilkår og miljøet - mer himmel på jord! Kirken er ikke et meningsfelleskap og bør derfor være prinsipiell i aktuelle verdispørsmål. Den bør holde seg unna den politiske virkemiddeldebatten som ligger til partipolitikkens verden.

Arbeidserfaring / utdanning

1970 - 1979
Lærer - adjunkt Trondheim og Frosta

1979 - 1989
Insp/rektor kattem skole

1992 - 1997
Bydelssjef Nardo Trondheim

1997 - 2001
Personaldirektør Sør-Trøndelag fylkeskommune

2001 - 2011
Fylkesrådmann Sør-Trøndelag fylkeskommune

Kirkelige verv

1994 - 1997
Medlem Byåsen Menighetsråd

Offentlige og andre verv

2004 - 2015
Styreleder Trøndelag Bomvegselskap

2009 - 2015
Styreleder St.Olavs Hospital

2012 - 2015
Styreleder Norvegfinans


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD