7

JOSTEIN MARTIN LANDRØ

Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Lokalt ansvar for ytre misjon
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Familie i fokus

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Den norske kirke har store muligheter til å nå folk
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
At nominelle medlemmer blir aktive, delaktige. Både i trossammenheng og i praktiske saker og arbeidsoppgaver.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
En fordel med forbønn for likekjønnede par, er at det styrker det ene forholdet, man unngår ustabile skiftinger.
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Ryddig med samme arbeidsgiver, sterkere "eierskap", jeg ser for meg medlemskontigent over skatteseddelen. Negativt: Større avskalling av nominelle medlemmer. 
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Vårt ansvar for den tredje verden. Klimaspørsmål.

Arbeidserfaring / utdanning

1961 - 1963
Agronom

1965 -
Bibelskole

1965 - 1970
Gårdsbruk

1970 - 2011
Mjuklia Ungdomssenter NMS

1982 - 2011
Ambulansearbeider Rennebu

Kirkelige verv

1990 - 1994
Nidaros bispedømmeråd

1999 - 2007
Berkåk Sokneråd

2002 - 2006
Nidaros bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

Rennebu KrF

1980 - 2004
Rennebu Røde Kors

1988 - 2007
Rennebu Kommunestyre


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD