8

HILDE HOV LAURITZEN

Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Trosopplæring
  • Kirkevekst
  • Økonomi

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg mener jeg kan være med på å påvirke kirkens fremdrift i positiv retning. At det må ses på kirken som en instans som verdsettes for involvering og en samarbeidspartner med tyngde i det norske samfunn.
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Dette er fire viktige aspekter for å fremme kirken. Og for meg som er en kristen er det viktig også få vise den tro som kirken er bygd på. Jeg ser på denne visjonen som et viktig arbeidsdokument for den vider bygging av folke kirken.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Der skal vær plass til alle i kirken, og de skal behandles likt uansett legning.
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Jeg er veldig spendt på hvordan økonomien for kirken vil se ut framover. Og jeg gruer meg for å måtte gå på dørene til folk å samle inn penger for å drive kirken. eg ser at vi må tenke økonomi framover og det er ikke mulig å beholde alle kirker i landet i drift. Det må vi ha mulighet til å påvirke framover. Jeg ønsker at kirken skal følge med i tiden, men det historiske som vi har som grunnpilarer er viktig. Vi trenger en kirke som er åpen for endringer, og får viste dette til alle. Jeg ønsker kirken skal hevde seg i samfunnsdebatten, og ikke være redd for å tråkke noen på tærne. Kirken skal vise seg i hverdagen, og ikke vike plass for mennesker som ikke ser verdien kristen tro og kristenliv. Og da trenger vi å følge med i utviklingen.
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Jeg synes kirken skal uttale seg og ha meniger om det meste som skjer i samfunnet i dag, det skal ikke være slik at kirken skal forholde passiv i samfunnspørsmål og samfunnet generelt.

Arbeidserfaring / utdanning

1983 -
Bibelskole Oslo

1984 -
Universitetet i Oslo

Kirkelige verv

2001 - 2009
Medlem i Bakklandet MR

2013 -
Medlem Bakklandet MR

2014 -
Leder i Bakklandetmenighetsråd

Offentlige og andre verv

2000 - 2014
Tillitsvalgt på arbeidsplassen

2007 - 2010
Leder for fagforening i Sør-Trøndelag avd.


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD