10

JOHN HALVOR BERG

Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • K+, følge opp konfirmanter
  • Utvikle kirkedemokratiet
  • Tydelig samfunnsaktør

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg satt i bispedømmerådet da den nye kirkeloven kom i 1997. Da satt jeg i menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd samtidig. Dette var en spennende tid med mye nytt og utfordringer. Nå står vi igjen foran store endringer i kirka og jeg ønsker derfor å være med å fforme kirka i årene framover. Ønsker meg ei kirke med stor takhøyde og plass for alle. En kirke som er synlig i hverdagen til folk og aktiv i samfunnsdebatten. Den trønderske folkekirka står sterkt og det ønsker jeg at den fortsatt skal gjøre.
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende.
Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Vi må gjøre kirka vår synlig i lokalmiljøet. Vi skal være en kirke i verdens hverdag. Samarbeid med lag og organisasjoner om felles arrangementer. Være naturlig tilstede der folk er. Møte både voksne og unge på deres arena. Vi skal forkynne evangeliet….om nødvendig med ord.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
En åpen folkekirke skal være åpen for alle uavhengig av kjønn, seksuell legning eller etnisitet. Dette er mitt syn i alle saker, og jeg ønsker derfor også at likekjønnede par skal kunne vies i kirken.
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
En splitting mellom stat og kirke har ikke vært mitt førstevalg. Kirka har i Norge alltid vært en viktig kulturbærer og dette ønsker jeg at den fortsatt skal være. Vi må sørge for at vi har et velfungerende demokrati som gjør at vi fortsatt blir sett på som en kirke for alle. Vi skal være tydelige og delta aktivt i samfunnsdebatten, gi barna våre en trygghet for at i kirken er det plass til alle. Vi må gå i bresjen for dialog mellom ulike grupperinger i det norske samfunnet og være den kulturbæreren vi alltid har vært. Vi må jobbe for at vi fortsatt skal finansieres gjennom stat og kommune så ikke folk velger bort kirka på grunn av økonomi.
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Miljøspørsmål
Unges oppvekstmiljø
Innkludering av de som er nye i Norge
Verdispørsmål

Arbeidserfaring / utdanning

1991 - 1992
Agronom

1993 - 1994
Agrotekniker, økonomi og regnskap

1994 - 1997
Høgskolekandidat i husdyrfag, HiNT

2000 -
Bonde

Kirkelige verv

1993 - 2001
Fellesråd

1993 - 2001
Sokneråd

1997 - 2001
Bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

1990 -
Frivillig klokkertjeneste i Salberg kirke

1995 - 2004
Gruppeleder i 1. Røra speidergruppe

2000 - 2007
Nestleder i Røra Bondelag

2008 - 2013
Nestleder i Inderøy bondelag


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD