11

ROLF TERJE PETTERSEN

Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Ungdomssatsing i kirken
  • Trosopplæring i alle aldre
  • Misjon

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg ble foreslått som kandidat for bispedømmerådet og Kirkemøtet, og takket ja da jeg ble forespurt.
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Jeg tror Den norske kirke har en unik mulighet til å være et sted der mennesker kan få oppleve et møte med Gud. Da tror jeg den må være tydelig i møte med samfunnet den virker i, og aldri gå på kompromiss med guds ord. Det er viktig at lederne i kirken er tydelige på at Den norske kirke er for alle, og at Gud kaller alle mennesker til omvendelse og tro. Jeg vil jobbe for at kirken skal bli enda mer åpen for nye uttrykk og måter å nå ulike mennesker på - både hva gjelder alder, kjønn, etnisitet, interesser og lignende. Her mener jeg kirken kan gjøre enda mer for å legge til rette for et møte mellom ulike mennesker og Gud.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg mener bibelen er det eneste grunnlaget for lærespørsmål i kirken. Bibelen er utvetydig når det kommer til homofilt samliv, og betegner dette som synd. Jeg mener kirken alltid skal være et sted for syndere - ellers kunne ingen mennesker kommet til kirken. Men kirken må aldri tillate seg å velsigne det som bibelen sier er synd. Da praktiserer den vranglære.
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Jeg ser på disse endringene først og fremst som muligheter. For det første tror jeg det er viktig i forhold til at ansettelser i stillinger i kirken nå fullt og helt blir overlatt til kirken selv. Også her er det viktig at ansettelser skjer i samsvar med guds ord. I sammenheng med den nye strukturen, tror jeg også at kirken vil kunne oppleve større frihet i forhold til form, innhold og struktur.
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Jeg mener at kirken må være tydelig i samfunnsspørsmål som berører de svake i samfunnet: syke, fattige, mennesker på flukt og de ufødte barna. I tillegg mener jeg at spørsmål som berører beslutninger om liv og død bør være et anliggende for kirken: eutanasi, kunstig befruktning og lignende. Dersom samfunnet kirken befinner seg i, krenker de svake eller vedtar lover som er i strid med Guds ord, mener jeg at kirken bør si i fra.

Arbeidserfaring / utdanning

Historie og engelsk grunnfag, Høgskolen i Stavanger

Kristendom mellomfag. Misjonshøgskolen i Stavanger

KRL grunnfag. Misjonshøgskolen i Stavanger

1999 - 2010
Adjunkt med tilleggsutdanning

2003 -
Lærer


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD