12

SISSEL MØRREAUNET

Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Åpen og inkluderende folkekirke
  • Vår Frue Åpen kirke
  • Innsaml.rest. steinmeyerorgel
  • Vigsel av likekjønnede par
  • Dåp i kirken

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg har et sterkt engasjement for hva som skal prege kirken og den indre liv i årene som kommer. Jeg vil være med å sette fotavtrykk på utformingen av en inkluderende og åpen folkekirke med mulighet for vigsel for likekjønnede par. En krike der alle kan komme med sine liv og oppleve å være "bra nok".
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
I vårt flerkulturelle samfunn trenger vi en åpen og inkluderende, raus og trygg folkekirke som klart bekjenner sin tro, står på sitt fundament og forkynner kjærlighetens budskap i praksis. Hvor respekt for og dialog med andre trossamfunn og andre religioner står sterkt.Kirkens budkskap kommuniserer rettferdighet for den som er tråkket på, og ny begynnelse for den som har tråkket feil. Å stå opp for dette er også et bidrag til å vikrekliggjøre kirkens visjon.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Alle må ha rett til å selv velge om de ønsker forbønn eller vigsel i Den norske kirke.
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Dette er er stort , komplisert og mangefassetert felt og tema som vi trenger tid for å utrede og lytte til de berørte parter. At kriken trenger ny struktur er jeg imidlertid ikke i tvil om. Hvilken struktur kirken vil være best tjent med vil være avhengig av flere forhold. Jeg ser imdilertid at det kan være vanskelig for presten å ikke ha sin biskop som overordnet.
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Kirken som aktiv samfunnsaktør står sterkt i min forståelse av hva en åpen og inkluderende folkekirke skal engasjere seg i. Det er flott at vår biskop i Nidaros har talt asylbarnas sak og er synslig i debatten for å tale den svake part i samfunnet sin sak. Dette har vi alle noe å lære av. Jeg ønsker en aktiv folkekirke med stort engasjement for fred og bærekraftig utvikling, solidaritet og menneskeverd.

Arbeidserfaring / utdanning

- 1996
Hovedfag i førskolepedagogikk

1978 - 1981
Førskolelærerutdanning

1981 - 1996
Pedagogisk leder og styrer i barnehage

1996 -
Høgskolelektor

1996 - 2010
Leder ved Senter for FEI ved DMMH

Kirkelige verv

2001 - 2005
Varamedlem i Nidraos domkirkes menighetsråd

2005 - 2009
Nestleder i Nidaros dmkirke og Vår Frue menighetsråd

2009 - 2015
Leder i Nidaros domkirke og Vår Frue menighetsråd

Offentlige og andre verv

1996 - 1998
Plasstilitsvalgt Norsk Lærerlag

2002 - 2003
Nestleder i Utdanningsforbundets seksjon HUK

2003 - 2006
Repr Utd.forbundets styre seksjon HUK

2004 - 2006
Medlem i Utdanningsforbundets organisasjonsutvalg

2008 - 2010
Ansatterepresentant styret ved DMMH


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD