13

ELINE BOLSTAD KUNZENDORF

Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

 • ungdomsarbeid
 • diakoni i og av menigheten
 • tverrkirkelig samarbeid
 • Klima og miljøutfordringer
 • Kristent felleskap for voksne

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg ønsker å være med å påvirke den norske kirke i årene som kommer. Kirken er inne i en viktig tid med flere store endringer, og jeg ønsker å være aktivt med i den prosessen som former dagens og fremtidens kirke. Fordi jeg tror at kirken har en viktig og særegen rolle i dagens samfunn. Den er formidler av troen og tilrettelegger for at menigheter kan vokse og være levende. Kirken har også en viktig rolle i å verne om de mest sårbare i vårt samfunn. For de som trenger en ekstra hånd, et lyttende øret og en talende munn som kan reise seg og tale de svakestes sak. Også naturen ser jeg på som sårbar, og den trenger at alle ledd i samfunnet tar ansvar. Jeg har siden konfirmasjonstiden engasjert meg i ungdomsarbeid både lokalt og tverrkirkelig og jeg vet at menigheten og troen betyr mye. 
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette? 
Diakoni i praksis skaper levende menigheter. Vi kan oppmuntre og hjelpe menighetsråd og prester til å legge til rette for diakoni innad i menigheten. Besøkstjenester, formiddagstreff turkamerater og lignende. Jeg synes økumenisk arbeid er viktig, fordi den styrker alle kristne i landet vårt og er en viktig del av å være en åpen og bekjennende kirke. Å spre informasjon om Taize gudstjenester og treff og legge til rette for det, er et konkret tiltak. Hvordan kan man skape møteplasser mellom innvandrere og etnisk norske i en menighet\ kommune. Hvilken rolle kan menigheten ha i integrering? Jeg tror det er viktig at kirken ikke bare er misjonerende ovenfor ungdom, men også voksne. Kan man ha bibelgrupper og samtalegrupper rettet mot voksne? 
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke? 
Jeg er positiv til vigsling og forbønn for homofile. Jeg mener at kjærlighetsbudet er det aller største. Jeg synes at kirken har brukt alt for mye tid til å undertrykke de som allerede var svake og utstøtt. Nå er det på tide å si unnskyld og gå videre, slik at folkekirken kan være en åpen kirke for alle. 
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Jeg ser at det kan være en utfordring at arbeidsgiveransvaret nå sitter lokalt. Hvem er det da som har ansvaret for å tenke på kirken som helhet i hele landet? Det kan også være en styrke at arbeidsgiverne er mer lokale, og at det er kortere vei mellom aktørene. Jeg ser også at det er en del utfordringer når pengene deles ut lokalt i kommunene, det gir et stort ansvar til fellesrådet for å jobbe godt med kommunen. Og kommunen har mye makt, i forhold til hvor store ressurser kirken har lokalt. .Jeg mener det er en stor utfordring at det er vanskelig for et vanlig medlem i kirken å forstå strukturen i kirken, og hvordan den er bygd opp! Hvor sitter egentlig makten, og hvem har den? Jeg er redd for at kirken skal bli en kirke for de spesielt inviterte og engasjerte og ikke for folket. 
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i? 
Jeg synes tiggersaken er viktig. Vi må støtte de aller svakeste i samfunnet vårt, og fortsette å kjempe for at nestekjærlighet aldri blir forbudt. Fortsette samarbeidet mellom kirkens bymisjon og den norske kirke. Jeg synes også at flere aktører i kirken kan si tydelig ifra at vi må gjøre et større og bedre arbeid for å ta imot flyktninger fra Syria! Tilslutt mener jeg kirken må fortsette å jobbe for en bærekraftig klode og klimarettferdighet. Vi må ta ansvaret for skaperverket. Bispedømmerådet og kirkemøtet kan jobbe for hva kirken kan gjøre internasjonalt, nasjonalt og lokalt.

Arbeidserfaring / utdanning

Klokker

2011 - 2014
Dramalinjen på Charlottenlund vgs

2012 - 2015
Guide Ringve museum

2014 -
Valdres folkehøgskole

Kirkelige verv

Husfolk på retreatsenteret lia gård

Leder for minklubb

2010 - 2014
Ungdomsleder i malvik menighet

2013 - 2014
Medlem i ungdomsrådet i Nidaros


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD