14

INGRID MESLO

Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Folkekyrkja si tilstedeværelse
  • Pilegrimsarbeidet
  • Barn og unge, trusopplæring
  • Ta vare på bredda i kirka
  • Diakoni,omtanke for den enkelte

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Eg er engasjert i kyrkja, det er min "andelege heim" no, og eg ønskjer å bidra etter fattig evne. òg eg trur litt "bondevett" ikkje er å forakta.
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Å sjølv søkja å leva etter det, og vera eit godt vitne. Ved å vera med å legja til rette for "breie" gode, varme og inkluderande møter i kyrkje og kyrkjelyd.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Eit vanskeleg spørsmål, men likskap og respekt for alle menneskje står sterkt hjå meg…
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Utfording slik eg ser det er å halda på folkekyrkjeengasjementet og med tanke på framtidig finansiering ser er utfordringar. Tett forhold til stat og statsfinanser trur eg er viktig med tanke på vedlikehald og drift av kyrkjebygga, ikkje minst dei eldste med stor historisk verdi òg. At staten har eit eigarforhold til kyrkja vår og vår kristne arv trur eg er viktig med tanke på at viòg framover treng eit engasjement mtp at kristendomen framover òg skal vera det grunnlegjande verdigrunnlaget for vårt norske samfunn. Men: det kan jo synast bra at kyrkja sjølv får velja sine biskopar og leiarar utan at dei skal peikast ut av politikarar, slik vi har hatt det. Så plussar og minusar finns
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Forvaltaransvaret for skaparverket; klima, jordvern, menneskeverd.. Omsut for dei svakaste i vårt samfunn, "Søndagen som ein heilagdag," jf opningstidsdebatt i det siste…

Arbeidserfaring / utdanning

1989 - 1992
Oppdal videregående

1992 - 1994
Tomb Jordbruksskole

1994 -
Gardbrukar på Meslo

Kirkelige verv

Pilgrimsutvalg i kommunen

1994 - 2014
Ungdomsutvalg/Trosopplæringsutvalg Rennebu

2003 - 2015
Menighetsrådsmedlem Rennebu (minus 2 år i midten)

Offentlige og andre verv

1994 - 2006
Normisjonens unddomsforening styremdl, ca 10 år

2000 - 2003
Styreleder Rennebu Bygdemuseum

2002 -
1 vara til Kommunestyret i Rennebu ein periode el 2

2011 -
Styreleder Rennebu Landbrukstjenester

2011 -
Styremdl Pilgrimssenter Dovrefjell


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD