15

EGIL MAGNUS KJØLSØY

Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Ivareta kirkens posisjon.
  • Bygge opp DNK som organisasjon
  • Diakoni i alle sokn.
  • Bevistgjøring av menighetene.
  • Trosopplæringen!

Spørsmål og svar

1
Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg har lenge vært opptatt av at nye kirkeorganisasjonen DNK må bli en god organisasjon som er i stand til å engasjere og lære menighetene at hele kirken er deres. Og at det gjelder alle.
2
Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Kirken skal i alle ledd være tjenende og dermed deltakende i folks hverdag, hver dag. Med større deltakelse fra frivillige i breddetiltak på grunnplanet, vil kirken fremstå som åpen. Samarbeid er et godt stikkord.
3
Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Forbønnen er vel det nærmeste vi kan komme homofile i møte i dette spørsmålet, uten å bryte med Bibelens ord. Dette er et vanskelig valg i hvert enkelt tilfelle, da vår universelle holdning er hindret av personlig overbevisning.
4
Endringene i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Mulighetene for kirken er store fremover som en frittstående organisasjon. Organisasjonen må bygges først, da tilknytningen til norsk lovverk vil kreve dette. Med lovverket på plass har staten i vedtak lovet oss en bistand å bygge videre på. Da kan det gro frem like gode forhold for kirkens tilsatte som det finnes i dag. Det bygges jo på et godt grunnlag.
5
Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Miljø, lokalt og globalt. For Kirkemøtet bør det være sentralt å både samarbeide om og lede frem til fred i verden og i landet, - som naturlige medspillere. Vår religion bør fortsatt være ledende i innhold og virkelighet.

Arbeidserfaring / utdanning

Har realskoleutdanning/fagbrev i butikkfag

1967 - 1994
Selvstendig næringsdrivende innen gårdsbruk/husdyrhold

1978 - 1985
Egen transportbedrift

1987 - 2013
Butikkmedarbeider i byggevarer/landhandel

Kirkelige verv

sekretær i hele siste periode + valgansvarlig

1976 - 1980
Medlem i menighetsrådet

2009 - 2015
Medlem i menighetsrådet

Offentlige og andre verv

1970 - 1982
Varamedlem til kommunestyret i tre perioder

1975 - 1985
Operativ ledelse i Røde Kors Hjelpekorps

1975 - 1985
Styremedlem i Nærøy Høyre

1998 - 2015
Medlem i Nærøykirkas Venner


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA
17
GRETE FOLDEN Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD