17

GRETE FOLDEN

Stilling: Daglig leder Alder: 47 7730 BEITSTAD Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Åpen og inkluderende folkekirk
  • Demokratiseringsprosessen i kirka
  • Vigsling av likekjønnede
  • Samarbeidet med kommune/stat
  • Ivaretakelse av kirkebygg

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg mener det er kjempeviktig at det stiller kandidater med min bakgrunn til bispedømmerådet. Folk flest, har som meg, et nært og godt forhold til kirken, men er ikke veldig aktive i kirkelig sammenheng. Jeg representerer nok et flertall i folket, men et mindretall i kirkelige organer. Ønsker meg en raus, åpen og inkluderende folkekirke som er et naturlig møtested for folk over hele landet i glede og sorg, gudstjenester og kulturell aktivitet.
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Vi må først og fremst jobbe for at alle skal føle seg hjemme i den norske kirke.
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg mener de må få samme mulighet til vigsel som andre par. 
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Viktig at vi er oss bevisst vår rolle som en tradisjonell og kulturelt forankret folkekirke. Må ikke havne i den situasjon at vi blir oppfattet som mer lukket enn før. Det blir derfor viktig at ulike grupper i befolkningen er representert i de ulike kirkelige organ. Tror det er viktig å opprettholde et nært og godt forhold til staten, og at vi får nødvendige bevilgninger over deres budsjetter. Medlemsavgift bør unngås.
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Vi bør engasjere oss i spørsmål som føles naturlig for kirken å engasjere seg i.

Arbeidserfaring / utdanning

1-årig agronomkurs, Mære

1-årig sekretærskole for studenter

3-årig Landbruksøkonomi, HINT

Offentlig administrasjon og ledelse, HINT

2010 -
Daglig leder Beitstad Frivilligsentral/Bygdasentral

Kirkelige verv

2011 -
Nidaros Bispedømmeråd

Offentlige og andre verv

1993 - 1998
Styremedlem Nord-Trøndelag Senterparti

1995 -
Komm.styret Steinkjer, hovedutvalg, formannskap (ikke 99-03)

2001 - 2007
Styremedlem Nord-Trøndelag Bondelag

2006 -
Nestleder i styret i Coop Steinkjer

2006 - 2007
Varaordfører Steinkjer kommune


Andre kandidater på samme liste

1
PER WINSNES Stilling: Seniorrådgiver Alder: 67 7020 TRONDHEIM
2
INGEBRIKT KVAM Stilling: Student Alder: 26 7392 RENNEBU
3
ANNE BERIT SKJERVE SÆTHER Stilling: Bonde Alder: 44 7125 VANVIKAN
4
JON ROAR BRUHOLT Stilling: Systemutvikler Alder: 44 7224 MELHUS
5
BIRGER MILIAN MYRAUNET Stilling: Selvst. næringsdriv. Alder: 66 7024 TRONDHEIM
6
KARIN ANNA ELISABET BERGSTRØM Stilling: Ungdomskontakt Alder: 61 7819 FOSSLANDSOSEN
7
JOSTEIN MARTIN LANDRØ Stilling: Pensjonist Alder: 72 7391 RENNEBU
8
HILDE HOV LAURITZEN Stilling: Konsulent Alder: 54 7014 TRONDHEIM
9
KNUT NESSE STAVSETH Stilling: Student Alder: 23 7633 FROSTA
10
JOHN HALVOR BERG Stilling: Bonde Alder: 46 7670 INDERØY
11
ROLF TERJE PETTERSEN Stilling: Lærer Alder: 38 7624 EKNE
12
SISSEL MØRREAUNET Stilling: Høgskolelektor Alder: 60 7052 TRONDHEIM
13
ELINE BOLSTAD KUNZENDORF Stilling: Student Alder: 20 7562 HUNDHAMAREN
14
INGRID MESLO Stilling: Bonde Alder: 42 7392 RENNEBU
15
EGIL MAGNUS KJØLSØY Stilling: Pensjonist Alder: 68 7940 OTTERSØY
16
HANNA ASKJEMSHALTEN Stilling: Lærling Alder: 19 7100 RISSA