3

ANNE HANSEN VARTDAL

Stilling: Fylkesleder i NSF Alder: 51 4818 FÆRVIK Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TROMØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Fellesskap
  • Gudstjenesten
  • Trosopplæring
  • Kulturbærer

Arbeidserfaring / utdanning

1990 - 2012
sykepleier

2013 - 2015
Avdelingsleder Arendal kommune

2015 -
Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund

Kirkelige verv

2004 - 2012
Tillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund

2007 - 2015
Tromøy menighetsråd

2009 - 2015
Arendal Kirkelige fellesråd

2011 - 2015
Fylkesstyret Norsk Sykepleierforbund


Andre kandidater på samme liste

1
ASTRID SAUDLAND Stilling: Demensrådgiver Alder: 45 4818 FÆRVIK
2
AUDUN STENBECK SIQVELAND Stilling: Optiker Alder: 38 4812 KONGSHAVN
4
ELIN MANNERÅK AASE Stilling: Spes.kons. regnskap Alder: 40 4812 KONGSHAVN
5
ELIN OKKENHAUG BRATLAND Stilling: Sykehussosionom Alder: 40 4818 FÆRVIK
6
INGER MARIT KNUTSEN SIMONSTØ Stilling: Helsesekretær Alder: 55 4818 FÆRVIK
7
ÅGOT GROSÅS KNUDSEN Stilling: Pensjonist/sykepleie Alder: 71 4818 FÆRVIK
8
KARI HELENE SYVERSEN KULLERUD Stilling: Museumspedagog Alder: 54 4818 FÆRVIK
9
STINE MARIA HUSUM MORTENSEN Stilling: Sykepleier Alder: 31 4818 FÆRVIK
10
ELIN LIEN Stilling: Sykepleier Alder: 54 4818 FÆRVIK
11
NILS KRISTIAN LOFSTAD Stilling: Selger i Scanmatic Alder: 52 4812 KONGSHAVN