4

ELIN MANNERÅK AASE

Stilling: Spes.kons. regnskap Alder: 40 4812 KONGSHAVN Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TROMØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Inkluderende, raus og åpen kirke
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Ungdomsprest
  • Omsorg for alle generasjoner
  • Kirken er engasjert i lokalmiljøet

Arbeidserfaring / utdanning

1998 - 2009
Regnskapsf;rer

2009 - 2015
Spesialkonsulent regnskap Arendal Kommune

Kirkelige verv

2010 - 2014
Barne/ og ungdomsarbeid (søndagsskole mv)

2013 - 2015
FAU Sandnes skole


Andre kandidater på samme liste

1
ASTRID SAUDLAND Stilling: Demensrådgiver Alder: 45 4818 FÆRVIK
2
AUDUN STENBECK SIQVELAND Stilling: Optiker Alder: 38 4812 KONGSHAVN
3
ANNE HANSEN VARTDAL Stilling: Fylkesleder i NSF Alder: 51 4818 FÆRVIK
5
ELIN OKKENHAUG BRATLAND Stilling: Sykehussosionom Alder: 40 4818 FÆRVIK
6
INGER MARIT KNUTSEN SIMONSTØ Stilling: Helsesekretær Alder: 55 4818 FÆRVIK
7
ÅGOT GROSÅS KNUDSEN Stilling: Pensjonist/sykepleie Alder: 71 4818 FÆRVIK
8
KARI HELENE SYVERSEN KULLERUD Stilling: Museumspedagog Alder: 54 4818 FÆRVIK
9
STINE MARIA HUSUM MORTENSEN Stilling: Sykepleier Alder: 31 4818 FÆRVIK
10
ELIN LIEN Stilling: Sykepleier Alder: 54 4818 FÆRVIK
11
NILS KRISTIAN LOFSTAD Stilling: Selger i Scanmatic Alder: 52 4812 KONGSHAVN