7

ÅGOT GROSÅS KNUDSEN

Stilling: Pensjonist/sykepleie Alder: 71 4818 FÆRVIK Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TROMØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Et menighetsråd med visjon og mål
  • Bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke

Arbeidserfaring / utdanning

Delstid stilling sykepleier

sykepleier, videreutd adm/ledelse, veiledning og coaching

1988 - 2011
Administrasjon og ledelse innen helse/omsorg

Offentlige og andre verv

Leder Hoves venner og Skilsø vel

Mange års engasjement i Søndagsskole og Minising

Menighetsråd og prostiråd

Styremedlem og aktiv i Skilsø Normisjon/Skilsø bedehus

Styremedlem Risøya folkehøyskole


Andre kandidater på samme liste

1
ASTRID SAUDLAND Stilling: Demensrådgiver Alder: 45 4818 FÆRVIK
2
AUDUN STENBECK SIQVELAND Stilling: Optiker Alder: 38 4812 KONGSHAVN
3
ANNE HANSEN VARTDAL Stilling: Fylkesleder i NSF Alder: 51 4818 FÆRVIK
4
ELIN MANNERÅK AASE Stilling: Spes.kons. regnskap Alder: 40 4812 KONGSHAVN
5
ELIN OKKENHAUG BRATLAND Stilling: Sykehussosionom Alder: 40 4818 FÆRVIK
6
INGER MARIT KNUTSEN SIMONSTØ Stilling: Helsesekretær Alder: 55 4818 FÆRVIK
8
KARI HELENE SYVERSEN KULLERUD Stilling: Museumspedagog Alder: 54 4818 FÆRVIK
9
STINE MARIA HUSUM MORTENSEN Stilling: Sykepleier Alder: 31 4818 FÆRVIK
10
ELIN LIEN Stilling: Sykepleier Alder: 54 4818 FÆRVIK
11
NILS KRISTIAN LOFSTAD Stilling: Selger i Scanmatic Alder: 52 4812 KONGSHAVN