10

ELIN LIEN

Stilling: Sykepleier Alder: 54 4818 FÆRVIK Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TROMØY SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Lav terskel inn i menigheten
  • Avspeile samfunnets behov
  • Nytenking
  • Omsorg for liten og stor
  • Livsglede

Arbeidserfaring / utdanning

1982 - 1983
Tekstilforming/vev

1983 - 1986
Lovisenberg sykepleierhøyskole

1990 - 2007
Veileder/coach

Kirkelige verv

Bakgrunn i KFUk/KFUM, kor og ungdomsarbeid

1989 - 1990
Assistent i Sjømannskirken Antwerpen

2011 - 2014
Sekretær i Tromøy Gospel

2013 - 2015
Arbeid Montebellosenteret og Radiumhospitalet som veileder

2013 - 2015
Nestleder i Agder fylkeslag NTF


Andre kandidater på samme liste

1
ASTRID SAUDLAND Stilling: Demensrådgiver Alder: 45 4818 FÆRVIK
2
AUDUN STENBECK SIQVELAND Stilling: Optiker Alder: 38 4812 KONGSHAVN
3
ANNE HANSEN VARTDAL Stilling: Fylkesleder i NSF Alder: 51 4818 FÆRVIK
4
ELIN MANNERÅK AASE Stilling: Spes.kons. regnskap Alder: 40 4812 KONGSHAVN
5
ELIN OKKENHAUG BRATLAND Stilling: Sykehussosionom Alder: 40 4818 FÆRVIK
6
INGER MARIT KNUTSEN SIMONSTØ Stilling: Helsesekretær Alder: 55 4818 FÆRVIK
7
ÅGOT GROSÅS KNUDSEN Stilling: Pensjonist/sykepleie Alder: 71 4818 FÆRVIK
8
KARI HELENE SYVERSEN KULLERUD Stilling: Museumspedagog Alder: 54 4818 FÆRVIK
9
STINE MARIA HUSUM MORTENSEN Stilling: Sykepleier Alder: 31 4818 FÆRVIK
11
NILS KRISTIAN LOFSTAD Stilling: Selger i Scanmatic Alder: 52 4812 KONGSHAVN