12

HÅVARD SPORASTØYL

Stilling: HR-rådgiver Alder: 59 1384 ASKER Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ASKER SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Modernisering/oppussing av Askertun
  • HC-toalett i Asker kirke
  • Ansette ungdomsarb. som kan drive klubb for alle aldersgr.
  • Krk. som er mer åpen for samtidens mus. og kult.uttrykk
  • Større økumenisk samarb. mellom kirkesamf. i Asker

Arbeidserfaring / utdanning

1976 - 1980
Sosionom/diakon, DIASOS/DIATHAS

1980 - 1987
Rekonvalesenthjemmet i Salangen, styrer

1988 - 1990
Statens klinikk for narkomane. adm.sjef

1990 -
Buskerud fylkeskom., org.kons./konst.fylkespers.sjef/HR-rådg

2004 - 2007
Master i verdibasert ledelse, Diakonhjemmets høyskole

Kirkelige verv

1983 - 1986
Trondenes prosti - diakoniutvalget

2005 -
Asker menighet, menighetsrådet, nestleder, leder og medlem

2005 - 2008
KA, landsrådet - representant for Oslo bispedømme

2009 -
Asker kirkelige fellesråd - varamedlem og medlem

2011 -
Asker kirkelige fellesråd - administrasjonsutvalget - leder

Offentlige og andre verv

1978 - 1979
DIASOS, elevrepresentant i styet

1983 - 1987
Salangen kommunestyre - kommunestyrerepresentant

1984 - 1987
Den norske kurstedforening, styremedlem

1993 -
Hogstad boligsameie, Asker, styremedlem og styreleder

1995 - 1998
Frydendal barnehage, Asker, styremedlem og styreleder


Andre kandidater på samme liste

1
ELLEN HAGEMO Stilling: psykiater Alder: 71 1387 ASKER
2
VIBEKE CECILIE BØE Stilling: leder Alder: 46 1384 ASKER
3
ANDERS BERNHARD MIKELSEN Stilling: jurist/førsteaman. Alder: 44 1384 ASKER
4
ANNE LOUISE TVETER Stilling: overlege Alder: 50 1383 ASKER
5
CECILIE FANGEL Stilling: teaterpedagog Alder: 54 1384 ASKER
6
INGRID LOUISE HAUGE Stilling: lektor/rådgiver Alder: 68 1387 ASKER
7
ALF TORE VIERLI Stilling: salgs- og prosj.l. Alder: 58 1384 ASKER
8
CHRISTIAN HAASETH Stilling: butikksjef Alder: 29 1387 ASKER
9
INGER BANG CARLSEN Stilling: spesialpedagog Alder: 58 1384 ASKER
10
AUD MAGELSSEN STØNJUM Stilling: lærer/underv.insp. Alder: 68 1387 ASKER
11
GRETE UNDERHAUG Stilling: sivilingeniør Alder: 56 1383 ASKER
13
DAGRUN RØYRVIK Stilling: sivilingeniør Alder: 41 1395 HVALSTAD