8

CAMILLA MARIA VÅGAN

Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Trosopplæringsarbeidet
  • Barne - og ungdomsarbeid
  • Kirken i lokalsamfunnet

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg ønsker å engasjere meg for å sikre og utvikle en bred og åpen folkekirke, som folk kan kjenne seg igjen i og som fortsatt er viktig for lokalsamfunnet.
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Ha fokus på inkludering og alles plass i kirken.
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Det er jeg for
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
--- 
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Det viktigste samfunnsspørsmålet handler om å være en god verdiformidler med fokus på åpenhet og inkludering av alle. Det flerkulturelle Norge er en del av dette og Den norske kirke har et ansvar for å bidra til å bygge ned barrierer mellom ulike kulturer i Norge.

Arbeidserfaring / utdanning

2000 - 2005
Historiske fag, arkeologi og kulturminnevern

2002 - 2007
Økonomiske og administrative fag

2009 - 2013
Kirkeverge Nærøy

2013 - 2014
Enhetsleder kultur og fritid Nærøy kommune

2014 -
Konsulent i rådmannens stab, Nærøy kommune

Kirkelige verv

2011 - 2014
Kommunal representant i Nærøy kirkelige fellesråd

2011 - 2015
Varamedlem Nærøy menighetsråd

Offentlige og andre verv

1999 - 2014
Kommunestyrerepresentant i Nærøy kommune

2003 - 2014
Formannskapsmedlem Nærøy kommune

2011 - 2014
Leder utvalg for helse og sosial Nærøy kommune

2011 - 2015
Fylkestingsrepresentant i Nord - Trøndelag fylkeskommune

2011 - 2015
Medlem i komite for samferdsel, næring og miljø NTFK


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM