9

RANDI SAKSHAUG

Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Kirkens plass i lokalsamfunnet
  • Sørsamisk kirkeliv
  • Kunst, kultur, musikk i kirka
  • Medlemsrekruttering
  • Religionsdialog

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg ønsker å arbeide for at framtidas kirke skal oppleves som en åpen og inkluderende folkekirke, slik at terskelen for å delta i gudstjenester og aktiviteter i kirka blir lavest mulig. Det er viktig å bidra til gode demokratiske prosesser i kirkas arbeid med en ny ordning, dette har opptatt meg lenge både som kirkegjenger og som folkevalgt politiker. Religionsdialog og pilegrimsarbeid er også viktige for forståelsen av kirkas plass i vår verden, dette vil jeg gjerne arbeide mer med. 
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Jeg stiller til valg på Åpen folkekirkes plattform fordi jeg er spesielt opptatt av hvilken vei kirka vår går framover - blir den en enda åpnere kirke for alle som ønsker å høre til, eller går den mot en smalere og mer lukket kirke, stadig fjernere fra en folkelig kirke. Jeg vil framheve kjærlighetens evangelium som kirkens grunnlag og oppdrag. Det er utgangspunktet for å kunne nå kirkas visjoner, slik det er presentert i "Mer himmel på jord". 
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg ønsker helt klart at likekjønnede par likestilles med øvrige par som ønsker å inngå en trygg og forpliktende avtale som ekteskapet representerer. Kirka må legge til rette for at kirkerommet tar imot de par som vil feire kjærligheten med en velsignelse, og med mulighet for vigsel, dersom kirka fortsatt skal ha vigselsrett. Det må selvsagt være mulig for prester å ikke velsigne/vie likekjønnede, men menigheten skal da tilrettelegge for at andre prester kan utførevelsignelse/vigsel. 
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Fordi jeg ønsker en folkekirke med bred oppslutning, ønsker jeg å arbeide for en videreføring av dagens finansieringsmodell. De folkevalgte kirkelige organer blir ekstra viktige fordi det er her kirkas evne til å innarbeide varige, demokratiske prosesser vil komme klarest til syne. Arbeidsgiveransvaret bør også vurderes grundig for å finne holdbare modeller for framtidas folkekirke, og må selvsagt forholde seg aktivt til norsk lovgivning. 
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Jeg synes alle momentene som framkommer i mine svar her, og i visjonsdokumentet, gir et godt bilde på hva bispedømmerådet og Kirkemøtet bør være opptatt av. Alle spørsmål som angår menneskenes og naturens livs- og levekår bør være i fokus, enten det er lokalt, nasjonalt eller internasjonalt må kirka våge å stå opp for dem som trenger medmenneskelig støtte og hjelp. Politikk er ikke forbehold politikere på ulike nivå. Alle mennesker, institusjoner og organisasjoner skal være opptatt av hvorvidt samfunnet skaper gode livsvilkår for våre innbyggere. Likevel bør organer som bispedømmeråd og Kirkemøte vurdere i sine demokratiske valgte styrer hvilke spørsmål som er tjenlige å sette på dagsorden, og hva som kanskje tilhører andre forum.

Arbeidserfaring / utdanning

1986 - 1984
Fritids- og lærerassistent Rødøy kommune

2000 - 2004
Barnehageassistent Studentsamskipnaden Trondheim

2005 - 2015
Biblioteksekretær

Kirkelige verv

1977 - 1979
Menighetsblad - redaksjonsmedlem Inderøy sokn

2000 - 2009
Styremedlem/nestleder Åpen kirkegruppe Trøndelag

2005 - 2009
Tekstleser/kirkevert Bakklandet menighet

2008 - 2016
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, møtende vara

Offentlige og andre verv

2007 - 2011
Nestleder KIF-komiteen bystyret (inkl. kirkefeltet)

2007 - 2011
Vara bygningsråd og formannskap mv. Trondheim

2007 - 2015
Trondheim bystyre, medlem

2008 - 2012
Trøndelag teater, styremedlem

2011 - 2015
Stiftelsen Sverresborg fylkesmuseet, nestleder


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM