10

STEFFEN AUNE

Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Likekjønnet vigsel
  • Kirke med plass for alle
  • Økt deltagelse
  • Ny kirkeordning

Spørsmål og svar

1. Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg ønsker å jobbe for at en mer åpen og inkluderende kirke. Som homofil har jeg selv kjent på hvor vondt det er å stå på utsiden. Kjent på begrensinger som ble gitt meg av andre som ikke aksepterte meg som det mennesket jeg er. Jeg unner ingen å kjenne på disse følelsene og ønsker derfor å stille til valg for å påvirke kirken til å bli en plass hvor alle, uansett hvem eller hva de er, kan komme inn og føle seg velkommen.
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Vi må som ei bekjennende kirke våge å snakke mye om Jesus. Nåden er en fantastisk mulighet som ligger der, åpen for alle. Dette må vi gjøre relevant for folk i dag ved å vise dem ei folkekirke uten terskel, der alle er velkommen. Vi er alle godtatt og elsket av Gud, og vi kan ikke ha ei kirke som lager egne kriterier for tilgangen til den nåden og velsignelsen Kristus så raust byr oss alle. Hvis vi med dette som basis vitner om Jesus Kristus - og i tillegg viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket - vil vi ha gode muligheter til å virkeliggjøre kirka vår som ei bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke. Dette skal vi vise i alle våre tjenester; i gudstjenestefeiringa, ved dåp, i trosopplæringa, i diakonien, ved bryllup så vel som begravelse.  
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Det er min klare overbevisning at vi som kirke nå må lage en vigselsordning for likekjønnede par! Jeg vil jobbe for en kirke der alle mennesker kan føle seg velkommen og elsket, og der kirken er med på å feire kjærligheten mellom to mennesker. I vår kirke er det to syn på dette og jeg mener vi som kirke må bli flinkere til å leve med uenighet. Dersom det åpnes for vigsel må det legges til rette for fritaksordninger for de prester som ikke ønsker å vie likekjønnede par.
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
I den kommende valgperioden blir det viktig å sikre at Den norske kirke forblir ei åpen, bred og inkluderende folkekirke for alle. Dette betyr også at dagens finansieringsmodell med delt ansvar mellom stat og kommune bør videreføres. Vi får nå større muligheter til selv å bestemme hvordan vi ønsker å være som kirke.
Jeg mener at vi må styrke kirka sine demokratiske ordninger. Det også er viktig at den nye kirkeordningen tydelig viser at det er de folkevalgte organer som styrer kirka. Soknet og soknets organer må styrkes, slik at den lokale kirke får større ansvar og handlingsrom. Det er viktig at vi i prosessen med ny kirkeordning tar godt vare på alle ansatte i kirka, fra kirketjener til prest. Dette vil gjelde uansett hvor man plasserer arbeidsgiveransvaret iden fremtidige kirka.
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Kirka skal stå opp for verdighet og rett for alle mennesker, og bør være en kritisk røst i samfunnet, blant annet når det gjelder kamp mot fattigdom, kamp for rettferdighet og spørsmål knyttet til klima og bærekraftig utvikling.

Arbeidserfaring / utdanning

1995 - 1998
Fosen videregående skole

2004 - 2005
Markedsøkonomi BI

2013 - 2019
Profesjonssudiet i teologi ved MF

Kirkelige verv

2013 -
Frivillig medhjelper Nidarosdomen

2013 - 2014
Ledergruppe Suppe og Messe Majororstuen Kirke

Offentlige og andre verv

1999 - 2003
1. vara til kommunestyret Malvik Kommune

1999 - 2003
Fast medlem Helse og Sosialkomiteen Malvik Kommune

2012 - 2016
Meddommer Sør-Trøndelag Tingrett


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM