11

ÅGE WINJE BRUSTAD

Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Mangfoldig kirke
  • Likekjønnet vigsel
  • Likeverdige ansettelsesforhold
  • Aktiv kulturarena
  • Demokratisk kirke

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Fordi jeg tror på en åpen, inkluderende og en mangfoldig kirke, der alle skal ha tilhørighet uansett hvilken seksualitet eller kjønnsidentitet. Jeg vil ha en progressiv kirke som virkelig jobber for inkludering og mangfold. Vi trenger en kirke som aktivt inkluderer, og ikke eksluderer som den gjør i dag. Kirken i dag er med på å bygge opp om diskriminering av utsatte grupper i samfunnet i dag, dette må det bli en slutt på! Kirken skal ikke dele mennesker inn i A- og B-lag der noen i samfunnet for fordeler i kirken, mens andre stenges ute. De av oss som er skeive skal også kunne få gå til alters sammen med den personen de elsker høyest i livet og har mest kjær. Størst av alt er kjærligheten.
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Det som ligger mitt hjerte nærmest er punktet: Åpen - Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. I dag er ikke kirken en likeverdig og mangfoldig organisasjon. Prester kan nektes ordinasjon basert på sin samlivsform og samkjønna par for ikke lov å gifte seg. Hvis vi virkelig skal nå visjonen må vi ta tak i dette. Kirken trenger en holdningsendring. Kirken må være i takt med samfunnet rundt seg. Jeg vil arbeide for en virkelig inkluderende kirke, som viser barmhjertighet, rettferd og kjærlighet for alle. 
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Det er en selvfølgelighet som skulle ha vært på plass når partnerskapsloven kom. 
Kirken må slutte å aktivt diskriminere!
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
Etter mitt syn handler kirkens framtid mindre om kirkeordning og mer om hvordan kirken evner å være kirke i et samfunn i stadig forandring, men når det er sagt er det en stor omveltning å ved å flytte arbeidsgiveransvaret fra stat til kirke. 
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Samkjønna vigsel
Likestilling- og diskrimineringsarbeid
Nord/Sør-problematikk

Arbeidserfaring / utdanning

2009 - 2012
Bachelor Bioingeniør

2012 - 2013
Bioingeiør

2013 -
MSc Molecular medicine

Offentlige og andre verv

2014 -
Landsstyrerepresentant LLH

2014 - 2015
Landsstyrerepresentant Skeiv Ungdom

2014 - 2015
Leder Skeiv Ungdom Trøndelag

2014 - 2015
Styremedlem LLH Trøndelag

2015 -
Sentralstyremedlem Skeiv Ungdom


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
13
KRISTIN STORVIG Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM