13

KRISTIN STORVIG

Stilling: Fagleder bibliotek Alder: 48 7716 STEINKJER Kandidat ved Bispedømmerådsvalget i NIDAROS BISPEDØMME på Åpen folkekirkes liste

Satsingsområder

  • Vigsel for likekjønnede par
  • Holde folkekirka åpen
  • Trosopplæring
  • Kirken som kulturarena
  • Religionsdialog

Spørsmål og svar

1.	Jeg stiller til valg til bispedømmerådet og Kirkemøtet fordi:
Jeg er opptatt av kirken som et åpent, inkluderende fellesskap bygd på felles tro og tradisjon. Jeg er glad i kirken min, og  ønsker å gjøre en jobb for å styrke folkekirkens rolle i samfunnet.
2.	Den norske kirkes visjonsdokument «Mer himmel på jord» presenterer folkekirken som bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende. Hvordan vil du arbeide for å virkeliggjøre dette?
Jeg stiller til valg på Åpen folkekirkes plattform og valgprogram som bygger på den norske folkekirkes bekjennelse og visjon. Kristendommens kjærlighetsbudskap viser vei slik at Den norske kirke kan være åpen for alle som ønsker å tilhøre den - dette vil jeg være med å gjøre synlig og konkret sammen med Åpen folkekirke.
3.	Hva mener du om vigsel av og forbønn for likekjønnede par i Den norske kirke?
Jeg er svært opptatt av at kirken nå lager en vigselsordning for likekjønnede par. Det handler først og fremst om kirkens feiring av kjærligheten mellom to mennesker, og å ta konsekvensen av å være en åpen og inkluderende kirke der alle kan føle seg velkommen. Det handler også om hvordan Den norske kirken fremmer menneskeverd og motarbeider diskriminering. 
4.	Endringer i forholdet mellom stat og kirke vil medføre en ny struktur og organisering av Den norske kirke (for eksempel finansiering, arbeidsgiveransvar m.m.). Hvilke muligheter og utfordringer ser du knyttet til dette?
En styrking av kirkedemokratiet blir svært viktig ved endringen i forholdet mellom stat og kirke. Det må tydeliggjøres at Den norske kirke er inkluderende og demokratisk, og det må legges til rette for at mangfoldet av medlemmer opplever at de er velkommen og at deres stemme har betydning for kirkens utvikling og tjenestetilbud lokalt.
5.	Hvilke aktuelle samfunnsspørsmål bør bispedømmerådet og Kirkemøtet engasjere seg i?
Jeg er opptatt av at kirken er synlig og tydelig i spørsmål som gjelder verdighet og rettigheter for alle mennesker. Det er viktig at kirken viser engasjement i kamp mot fattigdom og i spørsmål som gjelder klima og bærekraftig utvikling.

Arbeidserfaring / utdanning

1986 - 1989
Bibliotekar

1989 - 1991
Pedagogikk

1999 - 2001
Ledelse

Kirkelige verv

2015 -
Stiller til valg i Steinkjer menighetsråd

Offentlige og andre verv

1994 - 1996
Styremedlem, landsstyret Bibliotekarforbundet

1996 - 2000
Styremedlem, landsstyret Norsk bibliotekforening

2004 - 2013
Styreleder, Steinkjer turnforening

2009 - 2013
Styremedlem, Innherred HMS

2011 -
Trener seniortrim, Steinkjer turnforening


Andre kandidater på samme liste

1
AGNES SOFIE GJESET Stilling: Adjunkt Alder: 29 7014 TRONDHEIM
2
TRUDE HOLM Stilling: Skolefaglig rådgiver Alder: 63 7650 VERDAL
3
JON HØSØIEN Stilling: Pensjonist Alder: 71 7374 RØROS
4
GRETE BÆKKEN MOLLAN Stilling: Varaordfører Alder: 46 7730 BEITSTAD
5
ANNE KATHRINE SLUNGÅRD Stilling: Adm. direktør Alder: 51 0368 OSLO
6
TERJE WIGTIL Stilling: Adjunkt Alder: 57 7602 LEVANGER
7
ALEX RAMSTAD DØSVIK Stilling: Student Alder: 21 7140 OPPHAUG
8
CAMILLA MARIA VÅGAN Stilling: Konsulent Alder: 35 7940 OTTERSØY
9
RANDI SAKSHAUG Stilling: Biblioteksekretær Alder: 54 7027 TRONDHEIM
10
STEFFEN AUNE Stilling: Student Alder: 36 7040 TRONDHEIM
11
ÅGE WINJE BRUSTAD Stilling: Student Alder: 26 7629 YTTERØY
12
EIVIND ALMAAS Stilling: Professor Alder: 44 7051 TRONDHEIM
14
SVERRE BUGGE MIDTHJELL Stilling: Rådgiver Alder: 35 7033 TRONDHEIM