2

OLAUG ELISE HØIE MORTENSEN

Stilling: Sosiallærer Alder: 51 5535 HAUGESUND Kandidat ved Menighetsrådsvalget i ROSSABØ SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Jeg ønsker at vi skal ha en åpen og inkluderende kirke/menig
  • hvor den enkelte kirkegjenger skal føle seg sett og
  • velkommen.

Arbeidserfaring / utdanning

1984 - 1985
Kristendom grunnfag

1985 - 1988
Lærerhøgskole

2007 - 2007
Coaching

Kirkelige verv

2011 - 2015
Rossabø menighetsråd

Offentlige og andre verv

2007 - 2015
Utdanningsbundet, div. verv

2008 - 2014
Brystkreftforeningen Haugaland - styrerep. og lokallagsled

2014 -
Brystkreftforeningen - styreleder hovedstyret (nasjonalt)


Andre kandidater på samme liste

1
KJELL EINAR BERGSAGER Stilling: Idrettssjef Alder: 69 5538 HAUGESUND
3
KARL GERHARD BRÅSTEIN DAHL Stilling: Økonomidirektør Alder: 40 5532 HAUGESUND
4
ANNE MARTHE MØINICHEN Stilling: Politiadvokat Alder: 51 5538 HAUGESUND
5
KJELL IVAR GLETTE Stilling: Lege Alder: 58 5535 HAUGESUND
6
SILJE OLAUSSEN Stilling: Prosjektleder Alder: 24 5538 HAUGESUND
7
ELIN KVAMSØY SJURSEN Stilling: Overingeniør Alder: 63 5537 HAUGESUND
8
LAILA SYNNØVE KONGESTØL Stilling: Pensjonist Alder: 68 5529 HAUGESUND
9
HANNE LOUISE EIKILL Stilling: Pensjonist Alder: 72 5538 HAUGESUND