1

LARS ARNE MJØRLUND

Stilling: Prosj./systemansvarl Alder: 51 2843 EINA Kandidat ved Menighetsrådsvalget i EINA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Legge til rette for at barn og unge skal bli kjent med og
  • finne sin plass i kirken. Bidra til stor takhøyde og åpenhet
  • i kirken. Videreutvikle kirkens kulturelle mangfold.
  • Bidra til at kirken framstår som en samlende folkekirke.

Arbeidserfaring / utdanning

Driver også med kornproduksjon på Eina.

elektroingeniør, prosjektleder og systemansvarlig.

Har fagbrev som elektriker og har hatt ulike jobber som

Kirkelige verv

1995 -
Leder i Eina Grunneierlag

2010 -
Eina menighetsråd

2010 -
Vestre Toten kirkelige fellesråd

2011 -
Kasserer i Eina Bondelag


Andre kandidater på samme liste

2
KARI RINGERUD Stilling: Pensjonist Alder: 70 2843 EINA
3
RUNE HANSERUD Stilling: Lærer Alder: 34 2843 EINA
4
MONA HELEN KLØVRUD Stilling: Vernepleierstudent Alder: 26 2843 EINA
5
TRINE BERG Stilling: Sykehusapoteker Alder: 50 2843 EINA
6
BØRRE MATHIAS LILLEENGEN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2843 EINA
7
GUNDA-MARIE AMLIEN BRUCE Stilling: Sanger Alder: 37 2843 EINA
8
SVEIN ULVEN Stilling: Maskinkjører Alder: 46 2843 EINA
9
TONE MERETE LUND Stilling: Butikkmedarbeider Alder: 47 2843 EINA
10
EVA SUSANNE ANDERSEN RØSTADSTUEN Stilling: Barne-og ungd.arbeid Alder: 43 2843 EINA
11
RONNY DOTSET Stilling: Selger Alder: 45 2843 EINA
12
ANNE VERONICA SANDVOLD Stilling: Veileder i NAV Alder: 36 2843 EINA