2

MARIE VIKEN

Stilling: Pensjonist Alder: 66 2750 GRAN Kandidat ved Menighetsrådsvalget i GRAN/TINGELSTAD SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Kirken bør være åpen for alle.
  • Kirkens plass i nærmiljøet
  • Omsorg /diakoni
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Kunst - og kulturformidling

Arbeidserfaring / utdanning

- 1991
Juridisk embetseksamen - privatist fritidsstudie ferdig

1971 - 1991
Ansatt på likningskontor med etatsopplæring

1992 - 2012
Seniorrådgiver i Skattedirektoratet

Offentlige og andre verv

Utvalg, arbeids- og prosjektgrupper i skatteetaten

1984 - 1987
Kommunestyremedlem i Gran


Andre kandidater på samme liste

1
SIRI MARIANN BARBARA JEANETTE BESTUL JOHNSEN Stilling: Lektor Alder: 47 2760 BRANDBU
3
LISE NESBAKKEN HELMEN Stilling: Logoped Alder: 38 2750 GRAN
4
KNUT STERUD Stilling: Seniorrådgiver Alder: 60 2760 BRANDBU
5
BJØRN ULSET Stilling: Pensjonist Alder: 72 2760 BRANDBU
6
BENTE GRANSHAGEN BRENDENGEN Stilling: Regnskapsmedarbeider Alder: 49 2750 GRAN
7
TERJE ØISTAD Stilling: Daglig leder Alder: 61 2750 GRAN
8
INGUNN OTTESEN Stilling: Førstekonsulent Alder: 40 2760 BRANDBU
9
REIDUN MARIE HELMEN Stilling: Pensjonist Alder: 69 2750 GRAN
10
HANS BJØRGE Stilling: Bonde Alder: 64 2750 GRAN
11
BJØRG SYNNØVE AASTORP BJELLA Stilling: Lærer Alder: 65 2750 GRAN