2

INGRID MARGRETE MENES

Stilling: Pensjonist Alder: 64 6899 BALESTRAND Kandidat ved Soknerådsvalet i BALESTRAND SOKN på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • At kyrkje er/opplevest inkluderande for alle
  • Barne- og ungdomsarbeid inkludert babysong
  • Halde på ordninga med gudstenester i alle delar av kommunen
  • Hjelpe gamle å kome seg til kyrkje (som ikkje klarar sjølv)

Arbeidserfaring / utdanning

1970 - 1973
Sjukepleiarutdanning

1988 - 2015
Helsesøster i Balestrand kommune

1992 - 1993
Helsesøsterutdanning

Kyrkjelege verv

1986 - 1989
Medlem i Tjugum sokneråd

Offentlege og andre verv

Leiar i Sværefjorden bygdekvinnelag nokre år


Andre kandidatar på same liste

1
HELGE OTTAR ULVESTAD Stilling: Dagleg leiar Alder: 61 6899 BALESTRAND
3
ÅSHILD ALTE SAGEVIK Stilling: Miljøterapeut Alder: 35 6899 BALESTRAND
4
TORE MAGNUS BRUDVIK Stilling: Pensjonist Alder: 67 6899 BALESTRAND
5
ANNE-BRIT BALEVIK Stilling: Lærar Alder: 51 6899 BALESTRAND
6
KARI KVIKNE Stilling: Bookingsjef Alder: 48 6899 BALESTRAND
7
MARGOT RYSSDAL Stilling: Lærar Alder: 68 6899 BALESTRAND
8
MALENE SVÆREN MUNDAL Stilling: Helsefagarbeidar Alder: 24 6899 BALESTRAND
9
BJARNE SENNESETH Stilling: Pensjonist Alder: 69 6899 BALESTRAND
10
JANNE HELEN MIDTTUN VERVIK Stilling: Hjelpepleiar Alder: 44 6899 BALESTRAND
11
JENNY KRISTIN MENES Stilling: Fastlege Alder: 35 6899 BALESTRAND
12
ANNE RITA SÆLE Stilling: Apotekteknikar Alder: 58 6899 BALESTRAND
13
ASBJØRN APNESETH Stilling: Miljøterapeut Alder: 60 6899 BALESTRAND
14
LIZ-JANNE FEIDJE NORDEIDE Stilling: Sjukepleiar Alder: 27 6899 BALESTRAND
15
JUST GUNVALD OLSEN Stilling: Uføretrygda Alder: 67 6899 BALESTRAND