8

MERETE HOLMGREN BERGLY

Stilling: LPB og assistent Alder: 60 9532 HAKKSTABBEN Kandidat ved Menighetsrådsvalget i TALVIK SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Tydeliggjøring av kirkens tro.
  • Dåpsopplæring, barn og unge.
  • Styrke lokalkirken.

Arbeidserfaring / utdanning

1980 - 2009
Egen næring, butikkdrift

1980 - 2015
Poststyrer/landpostbud

1997 - 2015
Assistent på Rognsund skole og Kvalfjord skole

Kirkelige verv

1997 - 2015
Talvik menighetsråd

Offentlige og andre verv

1984 - 2015
Leder av Hakkstabben og Altneset bygdelag, flere perioder


Andre kandidater på samme liste

1
HARALD JENS BRENNVIK Stilling: Pensjonist Alder: 71 9519 KVIBY
2
HILDE MERETHE ENGØ MOLUND Stilling: Fagarbeider Alder: 49 9540 TALVIK
3
ASBJØRN STEFFENSEN Stilling: Pensjonist Alder: 74 9532 HAKKSTABBEN
4
RANDI KARLSTRØM Stilling: Privat næringsdriven Alder: 55 9545 LANGFJORDBOTN
5
LINDA BERG Stilling: Uførepensjonist Alder: 54 9531 KVALFJORD
6
VIGDIS KORSNES Stilling: Pensjonist Alder: 66 9519 KVIBY
7
BERNT ERLING THOMASSEN Stilling: Kirketjener Alder: 69 9536 KORSFJORDEN
9
TROND EINAR KARLSEN Stilling: Fisker Alder: 54 9519 KVIBY
10
ANNIE MIKALSEN Stilling: Vernepleier Alder: 47 9545 LANGFJORDBOTN
11
JOHANNES SIMONSEN Stilling: Bonde Alder: 60 9540 TALVIK
12
DAN RUNE LARSEN Stilling: Arbeidsavklaring Alder: 40 9540 TALVIK
13
EINAR MIKKELSEN Stilling: Flytekniker Alder: 59 9540 TALVIK