5

RANDI MOAN

Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 53 2512 KVIKNE Kandidat ved Menighetsrådsvalget i KVIKNE SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
EGIL GUTTORM WEEN Stilling: Pensjonist Alder: 73 2512 KVIKNE
2
JAN HAUGAN Stilling: Pensjonist Alder: 68 2512 KVIKNE
3
HEIRA SCHÄRER STAI Stilling: Omsorgsarbeider Alder: 61 2512 KVIKNE
4
JORID KNUDSEN STAI Stilling: Pensjonist Alder: 65 2512 KVIKNE
6
GEIR ATLE BOBAKK Stilling: Gårdbruker Alder: 37 2500 TYNSET
7
INGEBORG SCHÄRER NYMOEN Stilling: Rådgiver Acr.Sol. Alder: 32 2512 KVIKNE
8
SOLVEIG ESTENSGÅRD Stilling: Pensjonist Alder: 67 2512 KVIKNE
9
INGRID ANITA OLSBAKK Stilling: Daglig leder Alder: 59 2512 KVIKNE
10
ANNE GERD BOBAKK SKOGSTAD Stilling: Selvstendig næringsd Alder: 50 2512 KVIKNE