5

ARVE BJØRNAR AASBAKK

Stilling: Pensjonist Alder: 66 2323 INGEBERG Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VANG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Åpen kirke for alle
  • Likestilling
  • Vielse av homofile i kirken

Arbeidserfaring / utdanning

1967 - 1970
Økonomisk gymnas

1972 - 1974
BI

1982 - 1985
Autorisert forsikringsrådgiver

Kirkelige verv

2001 - 2004
Menighetsrådsmedlem

Offentlige og andre verv

1981 - 1989
Kommunestyremedlem

1981 - 1989
Skolestyremedlem

1989 -
Meddommer herredsrett/Lagrett


Andre kandidater på samme liste

1
INGER MARIE STEINSLAND FÆSTER Stilling: Lærer/uføretrygdet Alder: 47 2324 VANG PÅ HEDMARKEN
2
ARILD BERG Stilling: Daglig leder Alder: 48 2322 RIDABU
3
BERIT JOHANSEN Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 49 2322 RIDABU
4
KARIN KRISTINE RICHARDSEN Stilling: Helsefagarbeider Alder: 41 2322 RIDABU
6
HEIDI MARGRETHE GRANLUND Stilling: Lærer på Toneheim Alder: 50 2322 RIDABU
7
OLE WANG BRÅTHEN Stilling: Pensjonist Alder: 78 2322 RIDABU
8
SOLFRID LANGGÅRD JOHANSEN Stilling: Bookingcoordinator Alder: 42 2322 RIDABU
9
TONE NYJORDET Stilling: Styrer i barnehage Alder: 55 2322 RIDABU
10
RAGNHILD SOLÅS VELLE Stilling: Pensjonist Alder: 72 2322 RIDABU
11
METTE ENGEBRETSEN NORDLI Stilling: Laboratorietekniker Alder: 51 2324 VANG PÅ HEDMARKEN
12
STEIN BUSTERUD WESTGAARD Stilling: Musiker/kunstner Alder: 61 2322 RIDABU