11

METTE ENGEBRETSEN NORDLI

Stilling: Laboratorietekniker Alder: 51 2324 VANG PÅ HEDMARKEN Kandidat ved Menighetsrådsvalget i VANG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Satsingsområder

  • Mågjøre en jobb slik at folk
  • føler mer tilhørighet til kirken
  • på alle områder.

Arbeidserfaring / utdanning

1984 - 1985
Kjemilaborant

1985 - 1986
Næringsmiddelkjemi

1986 - 1987
Lab.ass. -Sør-Østerdal interkommunale næringsmiddelkontroll

1987 - 1999
Lab. tekniker Ringnes Hamar


Andre kandidater på samme liste

1
INGER MARIE STEINSLAND FÆSTER Stilling: Lærer/uføretrygdet Alder: 47 2324 VANG PÅ HEDMARKEN
2
ARILD BERG Stilling: Daglig leder Alder: 48 2322 RIDABU
3
BERIT JOHANSEN Stilling: Barne- og ungd.arb. Alder: 49 2322 RIDABU
4
KARIN KRISTINE RICHARDSEN Stilling: Helsefagarbeider Alder: 41 2322 RIDABU
5
ARVE BJØRNAR AASBAKK Stilling: Pensjonist Alder: 66 2323 INGEBERG
6
HEIDI MARGRETHE GRANLUND Stilling: Lærer på Toneheim Alder: 50 2322 RIDABU
7
OLE WANG BRÅTHEN Stilling: Pensjonist Alder: 78 2322 RIDABU
8
SOLFRID LANGGÅRD JOHANSEN Stilling: Bookingcoordinator Alder: 42 2322 RIDABU
9
TONE NYJORDET Stilling: Styrer i barnehage Alder: 55 2322 RIDABU
10
RAGNHILD SOLÅS VELLE Stilling: Pensjonist Alder: 72 2322 RIDABU
12
STEIN BUSTERUD WESTGAARD Stilling: Musiker/kunstner Alder: 61 2322 RIDABU