7

MARGOT RYSSDAL

Stilling: Lærar Alder: 68 6899 BALESTRAND Kandidat ved Soknerådsvalet i BALESTRAND SOKN på Lista til nominasjonskomiteen

Satsingsområde

  • Inkluderande kyrkjelyd
  • Bygg tilpassa funksjonshemma
  • Frimodig kvardagskristendom

Arbeidserfaring / utdanning

Leiar i Vaksenopplæringa i Balestrand kommune

Lærar i grunnskulen i Balestrand - ulike einingar

Lærarskule. Adjunkt med 2.avd. spesialpedaogogikk

Kyrkjelege verv

Medlem i diakoniutvalet i Balestrand sokneråd

Medlem i misjonsforeining i Vetlefjorden

2010 - 2015
Medlem i Balestrand sokneråd

2012 - 2013
Medlem i boknemnda for Jubileumsbok Tjugum kyrkje

Offentlege og andre verv

Leiar i Lionsklubben i Balestrand

Tillitsverv i Bygdekvinnelaget

Tillitsverv i Lærarlaget

Tillitsverv lokallaget av Norsk forbund for utviklingshemma


Andre kandidatar på same liste

1
HELGE OTTAR ULVESTAD Stilling: Dagleg leiar Alder: 61 6899 BALESTRAND
2
INGRID MARGRETE MENES Stilling: Pensjonist Alder: 64 6899 BALESTRAND
3
ÅSHILD ALTE SAGEVIK Stilling: Miljøterapeut Alder: 35 6899 BALESTRAND
4
TORE MAGNUS BRUDVIK Stilling: Pensjonist Alder: 67 6899 BALESTRAND
5
ANNE-BRIT BALEVIK Stilling: Lærar Alder: 51 6899 BALESTRAND
6
KARI KVIKNE Stilling: Bookingsjef Alder: 48 6899 BALESTRAND
8
MALENE SVÆREN MUNDAL Stilling: Helsefagarbeidar Alder: 24 6899 BALESTRAND
9
BJARNE SENNESETH Stilling: Pensjonist Alder: 69 6899 BALESTRAND
10
JANNE HELEN MIDTTUN VERVIK Stilling: Hjelpepleiar Alder: 44 6899 BALESTRAND
11
JENNY KRISTIN MENES Stilling: Fastlege Alder: 35 6899 BALESTRAND
12
ANNE RITA SÆLE Stilling: Apotekteknikar Alder: 58 6899 BALESTRAND
13
ASBJØRN APNESETH Stilling: Miljøterapeut Alder: 60 6899 BALESTRAND
14
LIZ-JANNE FEIDJE NORDEIDE Stilling: Sjukepleiar Alder: 27 6899 BALESTRAND
15
JUST GUNVALD OLSEN Stilling: Uføretrygda Alder: 67 6899 BALESTRAND