6

ELIN LISBET HØY-PETERSEN

Stilling: Pensjonert frisør Alder: 67 0760 OSLO Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

Elin Høy-Petersen er pensjonist fra frisør- og faglæreryrket ved Sogn videregående, mormor og farmor med familien som viktigste innsatsområde, Røaboer gjennom flere generasjoner og engasjert i lokalmiljøet. Jeg er opptatt av hvordan ting har vært og av å ta vare på det beste, blant annet det at folk kjenner hverandre og tar vare på hverandre – utfordringen nå, når vi veldig fort blir mange flere, er å legge til rette for at folk skal kjenne seg hjemme i nabolag og nærmiljø. Kirken er en del av nærmiljøet og skal være kirke, ikke bare for sorg og glede, men også for hverdager. Siden det er mange eldre i Røa menighet, bør vi få til et samarbeid mellom eldresenteret og menigheten.

Andre kandidater på samme liste

1
KARIN HOFF Stilling: Sykepleier Alder: 58 0752 OSLO
2
RAGNAR HELGE JACOBSEN Stilling: Sivilingeniør Alder: 48 0755 OSLO
3
ELLEN KRISTINE FINK Stilling: Sykepleier Alder: 62 0756 OSLO
4
GURO MARGRETHE MOLLNES Stilling: Jurist Alder: 31 0461 OSLO
5
SINDRE ANDERS RIKHEIM Stilling: Testleder Alder: 38 0753 OSLO
7
KJELL ERIK BERGGREN Stilling: Finansrådgiver Alder: 47 0752 OSLO
8
BORGHILD AGA HAASKJOLD Stilling: Pensjonert lektor Alder: 68 0382 OSLO
9
BJØRN-TORE NYRUD HANSEN Stilling: Daglig leder Alder: 50 0757 OSLO
10
JONE GRO SALOMONSEN Stilling: Professor i teologi Alder: 59 0752 OSLO
11
KARI STORÆKRE Stilling: Pensjonert journalis Alder: 65 0751
12
JORUN FOUGNER Stilling: Pensjonert h.lektor Alder: 75 0752 OSLO
13
STEINAR HELGE SKJERDINGSTAD Stilling: Eiendomsdirektør Alder: 47 0751 OSLO