11

KARI STORÆKRE

Stilling: Pensjonert journalis Alder: 65 0751 Kandidat ved Menighetsrådsvalget i RØA SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Spørsmål og svar

Kari Storækre startet yrkeskarrieren som nettopp er avsluttet, som journalist i VG, Arbeiderbladet og NRK. - Jeg er cand. mag med fagene musikk, kunsthistorie og statsvitenskap, har bodd mange år i Sverige og avsluttet yrkeslivet som formidler på Norsk Folkemuseum på Bygdøy. Jeg har også hatt formidlerstilling i Leger uten grenser.
Jeg har bodd på Røa i snart fire år og kjente meg velkommen fra første stund. Jeg opplever et stabilt, hyggelig og imøtekommende miljø alle steder jeg ferdes – i kammerkoret der jeg synger, på lunsjtreffene og som hente-bestemor i barnehagen. Jeg opplever et nærmiljø som fungerer på tvers av generasjonene og en kirke som har gode tilbud til ulike grupper. Dette vil jeg gjerne være en del av og jobbe for å ta vare på og utvikle, - at alle skal ha det bra på tvers av aldersgrupperinger.

Andre kandidater på samme liste

1
KARIN HOFF Stilling: Sykepleier Alder: 58 0752 OSLO
2
RAGNAR HELGE JACOBSEN Stilling: Sivilingeniør Alder: 48 0755 OSLO
3
ELLEN KRISTINE FINK Stilling: Sykepleier Alder: 62 0756 OSLO
4
GURO MARGRETHE MOLLNES Stilling: Jurist Alder: 31 0461 OSLO
5
SINDRE ANDERS RIKHEIM Stilling: Testleder Alder: 38 0753 OSLO
6
ELIN LISBET HØY-PETERSEN Stilling: Pensjonert frisør Alder: 67 0760 OSLO
7
KJELL ERIK BERGGREN Stilling: Finansrådgiver Alder: 47 0752 OSLO
8
BORGHILD AGA HAASKJOLD Stilling: Pensjonert lektor Alder: 68 0382 OSLO
9
BJØRN-TORE NYRUD HANSEN Stilling: Daglig leder Alder: 50 0757 OSLO
10
JONE GRO SALOMONSEN Stilling: Professor i teologi Alder: 59 0752 OSLO
12
JORUN FOUGNER Stilling: Pensjonert h.lektor Alder: 75 0752 OSLO
13
STEINAR HELGE SKJERDINGSTAD Stilling: Eiendomsdirektør Alder: 47 0751 OSLO