6

AUD JORUNN BRÅTA LIER

Stilling: Husmor Alder: 60 3624 LYNGDAL I NUMED Kandidat ved Menighetsrådsvalget i FLESBERG SOKN på Nominasjonskomiteens liste

Andre kandidater på samme liste

1
ANNE-BRITT JOHANNESEN Stilling: Selvst.næringsdriven Alder: 57 3623 LAMPELAND
2
ØYVIND HAMRE Stilling: Tekn.sjef Kbg.autom. Alder: 48 3620 FLESBERG
3
UNNI KRISTOFFERSEN Stilling: Barnehage ass. Alder: 66 3624 LYNGDAL I NUMED
4
HALVARD SKJOLD Stilling: Bonde/pensjonist Alder: 65 3614 KONGSBERG
5
SOLVEIG GÜNTHER HAGEN Stilling: Opratør inginør Alder: 29 3620 FLESBERG
7
ODDRUN HOFFART ULLAND Stilling: Regnskapsfører Alder: 59 3614 KONGSBERG
8
KÅRE ODDVAR KJENNERUD Stilling: Ufør Alder: 66 3623 LAMPELAND
9
BJØRG INGER HELGERUD Stilling: Økonomi konsulent Alder: 67 3624 LYNGDAL I NUMED
10
OLAUG KARIN JONRUD Stilling: Pensjonist Alder: 67 3622 SVENE
11
ANNE LENE STENHAUG BAKKE Stilling: Pleiemedhjelper Alder: 49 3620 FLESBERG
12
VERA ZETTERQVIST Stilling: Daglig leder Alder: 57 3622 SVENE
13
LENA OVERGAARD Stilling: Pleiemedarbeider Alder: 24 3620 FLESBERG
14
LIV ANITA GODSTAD GRETTE Stilling: Masterstud i økonomi Alder: 23 3622 SVENE