Lover og regler

De fleste av lenkene under går direkte til www.lovdata.no Tallene i parantes viser til innholdsoversikten i 2017-utgaven av Lovsamling for Den norske kirke (utgitt av Kirkerådet).


DEL I - Lover

DEL II - Forskrifter m.v.

2 Tilsettinger


9 Økonomi og regnskap 

 

10 Gravferd

 

11 Kirkelige registre

 

12 Arkiv

 

13 Gudstjenester og kirkelige handlinger 

 

14 Andre bestemmelser