Godkjenning av våpen og flagg for Den norske kirke (14.2)

Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 28. september 1990.

1. Olavsmerket godkjennes som våpen og flagg for Den norske kirke.

      Den norske kirkes våpen blir: I rødt et gull kløverbladkors lagt over to økser med gull skaft og sølv blad som vender utover.

      Den norske kirkes flagg blir: I rødt et gult kløverbladkors lagt over to økser med gult skaft og hvite blad som vender utover.

2. Kirkemøtet bemyndiges til å fastsette forskrifter for bruken av Den norske kirkes våpen og flagg.