Identitet og oppdrag

Et enstemmig Kirkemøte vedtok i 2004 uttalelsen "Den norske kirkes identitet og oppdrag" som inviterer til å tenke over hva kirken er og hva kirken skal være.

Kirkemøtet vedtok uttalelsen på bakgrunn av en henvendelse fra regjeringens stat/kirke-utvalg.

Kirkemøtets uttalelse er inndelt i tre hovedkapitler:
A. Grunnlag og mål
B. Fellesskap og organisasjon
C. Folkekirke og samfunn

Last ned uttalelsen nederst på siden.