Kirken.no bruker såkalte cookies til trafikkmåling og optimalisering av innhold. Hvis du klikker «Jeg forstår, lukk meldingen» aksepterer du at vi bruker cookies på sidene. Vil du vite mer om cookies, trykk «les mer».

Jeg forstår, lukk meldingen

Les mer

Drøfter samisk valgmøte for Den norske kirke

Samisk kirkeråd som samles i Gáivuotna/Kåfjord 7.-8. mars, ønsker å styrke det samiske kirkelige demokratiet. Etablering av et landsdekkende samisk kirkelig valgmøte er en hovedsak på møtet.

Medlemmene i Samisk kirkeråd 2012-2016 møtes for siste gang i inneværende valgperiode. På flere møter har man drøftet prinsipper for det samiske kirkelige demokratiet. De avtroppende rådsmedlemmene skal si sin mening om et eventuelt samisk valgmøte som er tenkt arrangert hvert fjerde år i forkant av de kirkelige valg.

- Dette kan bli et nytt viktig steg fremover for samisk kirkeliv i Den norske kirke, sier leder i Samisk kirkeråd, Anne Dalheim.

Tanken er å samle en bredt sammensatt forsamling med representanter fra samisk kirkeliv i hele landet som gis en rolle ved valg av Samisk kirkeråds medlemmer og samiske representanter til de tre nordligste bispedømmene og Kirkemøtet. Det vurderes også å legge andre funksjoner til et slikt valgmøte.

Saken planlegges sendt på høring i oktober 2016. Valgmøtet er tenkt utprøvd i forbindelse med kirkevalget 2019.

Det mest vidtgående forslaget er at det kirkelige valgmøtet får i oppdrag å fremme et ferdig forslag på medlemmer til Samisk kirkeråd, som Kirkemøtet deretter formelt velger. En slik modell innebærer at Kirkemøtet mottar en tydelig tilråding basert på avstemming i Samisk kirkelig valgmøte.

 

Strategiplan for samisk kirkeliv gis forlenget liv

Oppfølging av Strategiplan for samisk kirkeliv vedtatt av Kirkemøtet (2011) er en hovedoppgave for Samisk kirkeråd.

- Strategiplanen har utvilsomt bidratt til at arbeidet med samisk kirkeliv i Den norske kirke er brakt mange viktige skritt videre. Likevel er det fortsatt viktige ting som er ugjort. Forslaget som ligger på rådets bord er at handlingsplanperioden forlenges i to nye år og at en ny revidert strategiplan legges fram for Kirkemøtet i 2019, sier leder Anne Dalheim.

 

Salmekveld på læstadiansk bedehus

Samisk kirkeråd møter det lokale menighetsrådet første møtedag og deltar på samisk salmesangkveld på det læstadianske bedehuset i Manndalen 7. mars kl 19.00.

 

Samisk kirkeråds saksliste og saksdokumenter finnes her:

 

Kontaktpersoner:

Samisk kirkeråds leder Anne Dalheim, tlf: 91 32 43 26

Samisk kirkeråds generalsekretær Tore Johnsen, tlf: 48 99 12 35 

 

Kontaktinformasjon for Sámi girkoráđđi - Sáme girkoráde - Saemien gærhkoeraerie - Samisk kirkeråd

Besøksadresse:

Stakkevollveien 41

9010 Tromsø

 

 

 

 

 

Samisk kirkeråd

Postboks 799 Sentrum

0106 Oslo

E-post: post.kirkeradet@kirken.no